Rendeletek - Tivadar Község Honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Rendeletek

Önkormányzat
Tivadar Község  Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017 (VIII.14.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról


Tivadar Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:


1. §
 Helyi népszavazást a Tivadar község  választópolgárainak 25 %-a kezdeményezhet.

2. §
(1)    Ez a rendelet 2017. augusztus 15-én lép hatályba.
      Danó Sándor                         Dr. Ugron László
polgármester                                      jegyző

a lakáscélú helyi támogatásokról.
 a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról,
különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról


Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

a helyi iparűzési adóról szóló 14/2003 (XII. 15.) Ökt. rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II. 20.) Ökt.rendelet
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról 
Tivadars Község Önkormányzata

Elérhetőségeink:
           Cím: 4921 Tivadar ,  Petőfi u. 24.
            Tel: (45) 702-261, (20) 325-7537  
            Fax: (45) 702-375
            Email:
           
tivadar@szamospart.hu

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz