Aktuális hírek - Tivadar Község Honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Aktuális hírek

Hírek
Találkozó egy hídavatás emlékére        
               
Patz Béla hídmérnök álmában sem gondolta volna, hogy valaha Tisza-hidat fog átadni.
A kisari tiszai hidat 1969. november 7-én adták át ünnepélyes keretek között, és a fontos eseményről a Kelet-Magyarország is beszámolt november 10-ei, hétfői számában.
Ma már nyugodtan kijelenthetjük, ennek a hídnak a históriája is történelmi léptékben mérhető, és nem csak a mostani ötvenéves jubileum okán. Kisar és Tivadar között ugyanis 1969-et megelőzően már állt egy híd, amelyet a II. világháború során visszavonuló német katonák 1944 őszén felrobbantottak.
A forgalmat a későbbiekben egy pótlólag felállított faszerkezet bonyolította, mígnem azon az ötven évvel ezelőtti novemberi napon átadták a Budapesti Út- és Vasúttervező Vállalat tervei alapján megálmodott új közúti hidat.
Ahogy az egykori híradásban is olvashatjuk, a KPM Nyíregyházi Igazgatósága építette a Hídépítő és Közúti Gépellátó Vállalattal karöltve, és a 13 nyílású, több mint 345 méter hosszú és több mint 8 méter széles létesítmény létrehozása 30 millió forintba került.
A múltja még inkább érdekessé vált, amikor kiderült, hogy Patz András közlekedésmérnök a kerek jubileum alkalmából egy ünnepséget készül szervezni édesapjának, annak a férfinak, aki ezt a hidat a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium képviselőjeként átadta.

Az 1969 novemberi képen balról a második Patz Béla, a kép jobb oldalán fiával, Andrással a hídon.

Felborult a menetrend
– Nem az én dolgom lett volna, az akkori közlekedési minisztert, dr. Csanádi Györgyöt kérték fel a feladatra – idézte fel a régi emlékeket a 88 esztendős Patz Béla, amikor megkerestük.
– Érdekes időszak, az új gazdasági mechanizmus bevezetésének kora kezdődött el 1968-tól, és a magyar kormány a fejlődés előmozdítása érdekében fölvette a kapcsolatot a nyugati pénzintézetekkel. Akkor már működött a Nemzetközi Valutaalap, és ha emlékeim nem csalnak, hozzájuk indult tárgyalni a magyar küldöttség, amelynek az élére a párt első titkára, Kádár János dr. Csanádi Györgyöt jelölte ki.
Éppen arra a napra vonatkozott a felkérés, amikor neki ezt a hidat át kellett volna adnia, vagyis november 7-ére. (Fontos tudni, hogy akkoriban a legnagyobb beruházások átadását két fontos kommunista ünnepre, április 4-ére és november 7-ére időzítették, és az átadó nem lehetett kisebb potentát a közlekedési miniszternél, a miniszterelnöknél vagy köztársasági elnöknél.)
A nyugati fél eleve olyan delegáltat kért, aki szakmailag is elfogadható a számukra, és megkaphatta a felhatalmazást. Dr. Csanádi György minden értelemben megfelelt a kívánalmaknak, műszaki doktor volt, a műszaki egyetem professzora, nyelveket beszélt, és kétség sem fért hozzá, hogy a doktori dolgozatát nem mások írták helyette. Akkoriban kevés ilyen magasan képzett embert lehetett találni az MSZMP-ben.
– A Nyugatnak az előttünk álló állami ünnep nem sokat jelentett, ragaszkodtak az általuk megadott időponthoz, ezért Csanádinak le kellett mondania az átadót. Akkoriban én is a Közlekedési- és Postaügyi Minisztérium hídmérnöke, négy megye területileg illetékes főmérnöke voltam, amibe Szabolcs-Szatmár-Bereg is beletartozott.
Én írtam az ünnepi beszéd alapját a miniszternek, és mivel az utolsó pillanatban felborult a menetrend, ráadásul a miniszterhelyettes és a főosztályvezető is máshová ígérkezett el, rám esett a választás.
– A Tisza két partján álló községek lakói készültek erre a hídavatóra, mi pedig sűrű elnézések közepette megüzentük, hogy a miniszter távollétében én magam adom át az új hidat. Nagyon sokan eljöttek, jelen volt a Vásárosnaményi és a Fehérgyarmati Járási Tanács VB elnöke, Spisák András, valamint Széles Lajos, az utóbbi már nem lehet közöttünk.
Csak a megyei vezetők maradtak távol, rangon alulinak érezve a megjelenést, ha már a miniszter távol maradt – sorolta a részleteket Patz Béla. Elmesélte azt is, hogy van a hidászoknak egy ünnepi alkalmakra tartogatott szokása, amit akkor is bevetettek. Egy söröshordót gurítottak át a hídon a túlpartra, ahol azt csapra is ütötték, miután az ünnepi beszédet követően átvonultak a tivadari oldalról a kisarira.
Az utolsó fénykép
Azt viszont már az idős mérnök fia, Patz András mesélte el, hogy édesapja öt évvel ezelőtt azt kérte, szeretné ezt a hidat életében még egyszer látni. A Győrben élő fiú elhozta ide Budapestről az édesapját, és megígértette vele, ha öt év múlva is vigyáz az egészségére, egy jubileumi ünnepséget szervez számára a tivadari oldalon. Pontban 12 órakor, hiszen ötven éve is ugyanekkor ünnepeltek.
Az ötletet a tivadari és a kisari polgármesterek, Danó Sándor és dr. Jámbrikné Pintér Andrea is örömmel fogadták, de eljönnek ma az ünnepségre a nyíregyházi barátok, rokonok is, hogy a közel 3 évig épült létesítmény történetét felidézzék.
Béla bácsi elhozza magával azt az egyetlen fotót is, ami a néhai Széles Lajos felvételeiből megmaradt, a többi ugyanis egy tűzvész martaléka lett. Azt ábrázolja, ahogy az ünneplők büszkén átvonulnak a tiszai viaduktot átkaroló kisari hídon.
MJ
Országos Könyvtári Napok 2019
Az Országos Könyvtári Napok, mint a könyvtáros szakma legjelentősebb eseménye 2019-ben is több ezer könyvtár összefogásával valósult meg a lakosság széles körének bevonásával. A hét központi szlogenje: “Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért”. Az évente változó, de mindig egymásra épülő tematika, a különböző korosztályok eltérő igényeinek és érdeklődésének, a bennünket körülvevő gyors változásoknak a figyelembevétele tette a könyvtárak legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozatává ezeket az október eleji napokat. Az eseménysorozat célja az, hogy kerüljenek középpontba azok a mindenki számára hozzáférhető lehetőségek, amelyek a tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, kulturált közösségi együttléthez nyújtanak segítséget.
E programsorozat keretében október 5-én  településünk könyvtárában lépett fel  a Martinovszky Trió. Az együttes vezetője Martinovszky István, aki tárogatóművészként ismert leginkább, de számos fúvós hangszeren is játszik, valamint énekel nótákat, nép- és műdalokat szólóban és kórusban is. Tivadarba két társával érkezett, akik egy nagybőgőt és egy brácsát szólaltattak meg, amelyeken  ismert népdalokat, történelmi ihletésű énekeket játszottak. A jelenlévő gyerekeknek kedveskedve a „ …tavaszi szél vizet áraszt…” kezdetű népdalt közösen énekelték . A kis létszámú, de annál lelkesebb közönség tapssal jutalmazta   a művészeket.
Árvízvédelmi fejlesztés 14 milliárd forintból a Felső-Tiszán
Csaknem 23 kilométeren fejlesztették és erősítették meg a Tisza töltéseit a Tivadar feletti folyószakaszokon, a csaknem 14 milliárd forint értékű, uniós támogatású árvízvédelmi beruházás projektátadó ünnepségét hétfőn tartották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisarban.
Az eseményen Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője elmondta, a beruházások folytatódnak a Felső-Tiszán a Tisza-Túr víztározó megépítésével, de tervezik a Túr töltéseinek megerősítését és az árvízvédelmi szempontból kritikus pontnak számító tivadari híd átépítését, továbbá a Tivadar alatti szakaszok fejlesztését is.
A főigazgató szerint a Felső-Tisza hazai szakaszán a teljes árvízi biztonsághoz három fontos fejlesztésre lenne szükség Kárpátalján, a tiszaújlaki és a mezővári tározó megépítése mellett a Tisza ukrán jobb parti árvízvédelmi töltéseit is meg kellene erősíteni. Ehhez nagyon erős vízdiplomáciára lesz szükség a következő időszakban – jegyezte meg.
Láng István az új beruházások mellett fontosnak nevezte, hogy a megépült árvízvédelmi gátakat megfelelően karbantartsák és „figyeljenek” a hullámterekre, illetve a nagyvízi mederre.
Bodnár Gáspár, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője arról beszélt, a beruházás keretében olyan szakaszokon erősítették meg a töltéseket, ahol a Tisza belép Ukrajnából Magyarországra, árvíz érkezésekor ugyanis ezen a folyószakaszon lenne a legkevesebb idő ideiglenes védművek építésére és a töltések magasítására.
Az igazgató emlékeztetett, az ideiglenes töltésmagasításoknak kockázataik is vannak: a 2001-es beregi árvíz és gátszakadás jól mutatta, hogy a töltések szerkezetének is bírniuk kell a terhelést.
Bodnár Gáspár megjegyezte, a Tisza jelenleg óriási vízhiánnyal küzd, így nehéz elképzelni azt, hogy ilyen alacsony vízszintről egy-két nap alatt 10-12 métert tud emelkedni a folyó. Ennek ellentmond, hogy az elmúlt huszonöt évben tíz rendkívülinek mondható árhullám vonult le a Felső-Tisza vidékén, négy alkalommal pedig rendkívüli védekezést kellett elrendelni – hangsúlyozta.
A vissza nem térítendő támogatásból – a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósult beruházás keretében – Tiszakóród és Magosliget között, mintegy 23 kilométer hosszban a Tisza bal parti és a Batár bal parti töltéset fejlesztették.
A másfél méterrel megemelt gátak keresztmetszete huszonöt százalékkal nőtt, megújult öt zsilip, hét kilométeren pedig megépült egy folyószabályozási védmű. Fejlesztették a tiszabecsi és az uszkai gátőrházat, Tiszabecsen pedig átépítették és felújították a védelmi központot és a vízrajzi állomást.
Vonzza Tivadar a Cantemus-családot

A Cantemus Gyermekkar és a Cantemus Fiúkórus idén is megérkezett Tivadarra, hogy repertoárjukat frissíthessék és felkészüljenek az új évad első kihívásaira. Szabó Dénes, a Nemzet Művésze, beszéli el az énekkar és Tivadar összefonódásának történetét.
Hosszú évtizedekre visszavezethető a Cantemus tábor kialakulása, hiszen 1975-ben már egy kisebb csoporttal Vásárosnaményban kipróbáltuk, hogy milyen is ez az élet a Tisza partján. Azóta minden évben a végzős diákokkal sátortábort vertünk a Tisza és a Szamos összefolyásánál. Amikor már két osztálynyi ember volt együtt, közel 50 fővel átköltözünk a közeli kempingbe. De mivel a kemping egyre zajosabbá vált, úgy döntöttünk, hogy keresünk egy csendesebb helyet. Eljutottunk Kisar régi gátőrházához és az ottani kempingbe. A következő évek során mindig odajártunk, de természetesen a tivadari homokos Tisza-parton töltöttük az időt. Volt hajnali fürdőzés, volt éjszakai fürdőzés, a legbátrabbakkal, még az éjszakát is a homokon töltöttük. Aztán szűntették a gátőr házat. Közben örömünkre felépült a reformátusok szép üdülő központja, a Ház az élő vízhez, azóta is hálás szívvel gondolunk Bölcskei püspök úrra, és a mindig barátságos Irénke (-a komplexus üzemeltetője). és megismerve a helyszínt, eszünkbe jutott, hogy nagyobb csoporttal is eljöhetnénk. Már nem csak néhány napos felüdülésre, hanem egy komoly szakmai tábornak is otthona lehetne. Hozzávetőlegesen 12 éve voltunk itt először és minden második évben visszajárunk. Olyan szépnek és jónak találtuk a helyi körülményeket, a kis református templom, egyház szerető befogadását, a falu csendjét, a Tisza part szépséges homokját, hogy úgy döntöttünk, mostantól kezdve nem hagyjuk el Tivadart. Az évek során egyre több kellemes élményünk volt. A polgármester úr és hivatala mindenben segít bennünket. Láthatólag ebbe a községbe jó emberek laknak jó vezetéssel. Ez a barátság és ez a szeretet, amit mi itt tapasztalunk a körülöttünk sürgölődők által (Évike, Sárika ………), csak erősít mindet abban, hogy Tivadar számunkra az egyik legkedvesebb és legjobb hely.
Úgy érezzünk, hogy Danó Sándor polgármester úr külön figyelemmel kíséri az énekkar itt tartózkodását és talán nekik is élmény, mikor a sok szép hangú gyermek megtölti a Tisza partot is vagy a templomból kihallatszó muzsikája fölkelti az érdeklődést.

A lányok idén 70 fővel érkeztek, kiemelten meg kell említeni, hogy a Cantemus Gyermekkar augusztus 14-től 25-éig Fülöp-szigeteki és szingapúri fesztiválok felkéréseinek tett eleget. Mégis augusztus 26-án reggel egyetlen rövid éjszaka után az kiutazók fele várta, újra becsomagolt bőröndjével a tivadari külön buszt. Szabó Dénes szerint ez annak köszönhető, hogy a fáradalmakat munkával kipihenni a legalkalmasabb ez a táborhely, mivel itt béke, biztonság és szeretet vesz körül minket. Az énekkari tagok közül vannak, akik már több éve részt vevői a tábornak, de természetesen az újoncoktól is megkérdeztünk, hogy mi a különlegessége a tivadari énekkari tábornak.
Ez a tábor számunkra lelki feltöltődés, ahol a munka mellett kipihenhetjük magunkat a szép táj segítségével. Jó érzéssel tölt el minket, hogy a próbát a falu gyönyörű templomában tölthetjük. Szeretünk visszajárni Tivadarba a szép táj, a vendégszeretet, a finom ételek miatt. Jól esik kizökkenni a városi élet forgatagából. (L. Laura)
Két éve vettem részt először a Cantemus táborban. Azelőtt sose jártam Tivadaron, de rögtön megszerettem ezt a kis falut. Lenyűgözött a hely szépsége és a lakosok közvetlen segítőkészsége. (S. Kata)
A külföldi utakon szállodákban lakunk. Ám a szoba itt otthonos és tágas, az ágyak kényelmesek. Kellemes, hogy minden egy kis sétányira van tőlünk. (Sz. Gréta, első táborozó)
Az egyik ok, amiért választottuk ezt a tábort, hogy azt csinálhatjuk, amit szeretünk: énekelünk. Nem gondoltuk, de a templomon falain kívül is zenghet majd tőlünk Tivadar, mivel a gáton, a parton, a Tiszában is szabadon élhetjük eme kedvtelésünket. (B. Fanni, O. Lilla, első táborozó)

Hogy telik egy nap a táborban?
Már első nap a megérkezésünk után nagy lendülettel és lelkesedéssel vágunk bele az énekkari próbába a református templomban, ami a későbbi délelőttök állandó programja. Ebéd után a Tisza lehűsít minket és feltölt energiával a délutáni kórusra. (S. Kata)
Persze az ének meg a zene a parton sem maradhat el. Gyakran énekelünk mókás dalokat, ami a fürdőzőknek is elnyerheti tetszését. (L. Laura)
Esténként a fiú énekkar meglátogat minket a kertek alatt, hogy előadják nekünk az ismert dallamokra írt saját szerzeményüket, mi pedig megvendégeljük őket egy kis dinnyével. (B. Fanni, elsőtáborozó)
A hosszú próbák és fürdések mellett mi a legemlékezetesebb, amit magatokkal visztek a táborból?
A hét fénypontjának az evezés számít. A csapat egyik fele Szatmárcsekétől Tivadarig csodálhatta a vidéket, a másik Tivadartól Jándig gyönyörködhet a tájban.  (S. Kata)
A rengeteg fürdést: volt olyan nap, amikor a két énekkar előtt (napkeltekor), között (ebéd után) és után (éjjel) is megmártóztunk a vízben. ( L. Laura)
A tábor hamarosan a végéhez közeledik, milyen érzésekkel búcsúztok?
Alig vártam, hogy ebben az évben is visszatérhessek ide, és újabb élménnyel gazdagodhassak. Remélem, két év múlva is táborozó lehetek. (S. Kata)
Szerintem minden énekkarosnak részt kéne vennie ebben a táborban és garantált, hogy két év múlva is jelentkezni fognak. (L. Zsanett, első táborozó)
Még nem ért véget a tábor, de biztosak vagyunk benne, hogy két év múlva itt leszünk. (P. Krisztina, első táborozó)
Olyan jól érezzük itt magunkat, hogy távlati terveinkbe már újabb és újabb ötleteink vannak. Főleg mert a szomszédban lévő másik helyen is nagy örömmel fogadnak minket. Józsi bácsi is örül a fiú énekkarnak és így már az utóbbi években 100 énekkaros táborozik egymáshoz közel, ami lehetővé teszi, hogy gyakran egymás társaságában legyenek, nemcsak a vízben, de az éneklés során is. Úgy látom, hogy némi kapacitás még van hely szempontjából, így akár 150 énekkarossal is kijöhetünk. Szeretném, ha a jövőben megvalósulhatna ez a terv. Remélem, hogy Tivadar segít nekünk ebben. Nyilatkozta Szabó Dénes, aki a világ minden tájára viszi lelkében Tivadar jó hírét.

                                                                                  Barasevich Márta
Tivadar, 2019. 08. 30.
A VII. Tiszai PET Kupa eredményei
 
Látványosan csökkent egyes ártéri területek hulladékszennyezése
 
A KSZGYSZ, mint a PET Kupa szakmai partnere, elsősorban a hulladékkezelésért és a vízvédelemért felelős, továbbá egyes feladatok kapcsán kapacitálja tagvállalatait is az összefogásra, hogy a takarítóakciók minél magasabb szakmai színvonalon valósuljanak meg. Köszönjük ezúton is tagvállalataink, a Holofon Zrt., a Bárczy Kft., a Wessling Hungary Kft., a Folprint Kft., a Malagrow Kft. és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. támogatását!
 
A Tisza Tivadar és Záhony közötti szakaszán, csaknem 80 folyamkilométeres távon, 16 hajó és 320 fős legénység bevonásával, a Természetfilm.hu Egyesület szervezésében valósult meg a 7. Tiszai PET Kupa. A saját készítésű pillepalack hajókkal evező csapatok és a lelkes önkéntesek ezúttal 8-10 tonna hulladéktól mentesítették a folyót. A résztvevők és a szervezők büszkén tapasztalták, hogy a hetedik éve, nyaranta megrendezett felső-tiszai hulladékderbi kitartó munkája és a szaporodó kiegészítő program meghozza gyümölcsét. Bár a tavaszi árhullámok jócskán szállítják a hulladék utánpótlást, a korábbi évek szemétgyűjtéseinek köszönhetően - az évek során kitisztított ártéri területeken - egyre kevesebb a szennyezés. A rendezvény Áder János köztársasági elnök fővédnökségével, dr. Kollarik Tamás és Dobos Menyhért védnöksége alatt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával valósult meg.
 
A családi, baráti és vállalati csapatok két nap hajóépítés után álltak rajthoz Tivadarnál, hogy újra belevessék magukat a hulladékgyűjtésbe a korábbról már ismert, Tiszamogyorósig tartó szakaszon, majd a Kupa utolsó napján, 23 folyamkilométeres távon egy újabb részét fedezzék fel a folyónak és egészen Záhonyig hajózzanak.
A sziszifuszi munkának lassan, de biztosan látszik az eredménye
A PET Kupa tevékenységeivel kapcsolatban sokszor felmerül a kérdés, hogy a Tiszán az áradások során – főleg Ukrajnából és Romániából – érkező hulladékutánpótlás miatt vajon szélmalomharc-e a palackok elleni küzdelem? Az idei verseny tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy azokon a folyószakaszokon, ahol a csapatok a korábbi évek során többször jártak és gyűjtötték az ártéri hulladékot, sokkal kevesebb a felhalmozódott szemét. Egyértelmű, hogy korábban több év árhullámainak „PET bányáit” számolták fel a kalózok és a vízügy munkatársai, így hiába jönnek az újabb áradások, a megtisztított Tisza szakaszokon a korábban tapasztaltakhoz képest tisztább a folyó ártere.
 
A végeredmény
A Kupa életében először, a csapatok a PET Bankárok által hitelesített elektronikus kártyákon gyűjtötték a versenypontokat jelentő PETákokat. Az újításnak köszönhetően a résztvevők naprakészen értesültek a sokszor kiélezett verseny állásáról. A 7. PET Kupát végül - 2017-es első helyét megismételve -, a Tilos Rádió hajója nyerte, akik az elmúlt három évben, kicsit változó felállásban, mindig dobogós helyen végeztek. Második helyezett az ICPDR (Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság) lett, akik nemzetközi hajóként, más legénységgel 2018-ban megnyerték a kupát. A harmadik hely végül három csapat között oszlott meg: baráti csapatként a legfiatalabb nemzedéket is szép számban képviselő Hangák, a kezdetek óta visszatérő dunaföldvári Aztakeservit és a Siemens Evező-SÖK vállalati csapata között.    
A fejenként legtöbb hulladékot összegyűjtő csapat különdíja, a Tisza Hősei díj idén ismét messzi vidékre viszi a PET Kupa hírnevét. Az Egyesült Államokban élő, magyar származású család, négy gyermekkel utazott haza a tiszai versenyre, és ők nyerték a legszorgalmasabb hajónak járó különdíjat.  
 
Az évek során a versenyprogramok elmaradhatatlan kísérői azok a kutatások, amelyek tudományos oldalról vizsgálják a Tisza vízminőségének alakulását. Idén a folyó hullámterében egy méteres mélységből, fúrással vettek üledékmintát a Wessling Hungary Kft. és a Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetének szakemberei. A kutatók azt vizsgálják, hogy a régebben leülepedett talajrétegekben megtalálhatóak-e a mikroműanyagok és milyen baktériumok kísérik a folyami hulladékokat.
 
A palackok új életre kelnek
Ahogy azt már a tiszai versenyeken megszokhattuk, az összegyűjtött hulladékmennyiség közel fele újrahasznosíthatásra kerül, azaz visszakerül a körforgásba. A PET Kupa nélkülözhetetlen önkéntes csapata zsákról zsákra átválogat mindent, a különböző anyagokat fajtánként és színenként szelektálja, külön gyűjti a kupakokat saját újrahasznosítási kísérletekre, majd tömöríti a palackokat. A PET Kupa során összeszedett hulladékok körforgásban tartását az esemény szakmai partnere, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége koordinálja. A hasznosítható anyagok - az NHKV Zrt. és az ÉAK Nkft. segítségével - a hulladékfeldolgozókhoz kerülnek.
Idén ismét a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság biztosított egy ipari bálázógépet és kitartó gépkezelőket, ami gazdaságosabbá tette a hulladékszállítást. A Kupa szervezői - keresve az innovatív újrahasznosító cégeket - már tavaly is együttműködtek a belga „Waste Free Ocean” programmal, akik tengeri, folyami hulladékok újrahasznosítására specializálódtak. Bernard Merkx, a szervezet egyik alapítója a tiszai hulladékgyűjtésben is részt vett az ICPDR hajón és bemutatta a tengeri hulladékból készült termékeiket.
 
 
A versenyen több környezetvédelem iránt elkötelezett tisztségviselő tiszteletét tette, hogy személyes tapasztalatokat szerezve, hosszabb távú szakmai és támogatói együttműködéseket alapozzanak meg. Az M.V. PETÉNYI hulladékgyűjtő anyahajó fedélzetén hajózva követte a PET Kalózok munkáját Gina Kassem, az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének képviselője.
A holland Recycled Island szervezet hulladékcsapdák építésével gyűjti világszerte a folyami hulladékot, ami azután értékes termékekben hasznosul. A szervezet két nemzetközi koordinátora, Francesca Alberti és Nicola Belafatti a Magyarországon formálódó projekttervükhöz gyűjtöttek hazai tapasztalatokat.
A magyar vendégek között ott volt Révész Máriusz Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztos is, aki elismeréssel gratulált a PET Kupa eddig elért eredményeihez.
 
A folyami hulladék elleni harc folytatódik
A PET Kupa idén nyáron szervezett először versenyt a Tisza-tónál - naponta 1 tonna hulladék összegyűjtésével - , és aktív szereplőjévé vált a Kiskörei Vízerőműnél felhalmozódott hulladékzárvány felszámolásának, a problémáról ismeretterjesztő rövidfilmet is készítettek. A vízlépcsőnél a munkát a KÖTIVIZIG szakemberei hajókkal végzik, a hulladék válogatásába segítenek be hamarosan a PET Kupa önkéntesei. A Természetfilm.hu Egyesület szervezésében ősztől rendszeressé válnak az évközi hulladékgyűjtő akciók, amelyekhez önkéntesek csatlakozását várják.
 
Az 7. Tiszai PET Kupa dobogós csapatai:
1. helyezett: Tilos Rádió
2. helyezett: ICPDR nemzetközi hajó
3. helyezett (megosztva): Aztakeservit, Hangák, Siemens Evező-SÖK
A Tisza Hősei: Amerikalózok
 
Nagy tisztelet a mezőny további lelkes és elhivatott csapatainak:
Megintcsak egy makett, FesztPET, FŐTÁV MILLENIUM FLAKON, FŐTÁV-KOMFORT TISZTA TISZA, Henkel – Vízi PETkány, Prezi, Tisza 2, WWF Vízi Panda, Zsákolók
M.V. PETényi anyahajó,
az NHKV kenus csapata és az ITM kenus csapata,
valamint a PET Kupa önkéntes csapata
A szervezők köszönetüket fejezik ki a Felső-Tisza-vidéki Búvár és Mentő Egyesület szakembereinek, akik garantálták a 16 hajós flotta vízi biztonságát. A PET flotta sok segítséget kapott a Tisza menti önkormányzatoktól, köszönet Tivadar, Fehérgyarmat, Panyola, Vásárosnamény, Tiszaadony, Tiszamogyorós, Záhony és Aranyosapáti önkormányzatának. Az M.V. PETÉNYI anyahajó építésében és működtetésében a VALYO Város és Folyó Egyesület és a Deck.hu segített.
A verseny Áder János fővédnökségével valósult meg. Családjával a verseny évek óta visszatérő, aktív résztvevője dr. Kollarik Tamás - a Magyar Média Mecenatúra program koordinátora, a Médiatanács tagja -, aki idén nemcsak résztvevőként, hanem védnökként is támogatta a programot. Dobos Menyhért - a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatója -  szintén védnökként állt a környezetvédelmi rendezvény mellé.
Az ITM, mint támogató részéről Weingartner Balázs fenntarthatóságért felelős államtitkár külön köszönetét fejezte ki a program ismételt sikeres, és láthatóan egyre sikeresebb megvalósításával kapcsolatban. A PET kupa a környezetvédelem és a környezettudatosságra nevelés szempontjából rendkívül fontos szerepet tölt be. Az eredmények fontosságára felhívva a figyelmet az államtitkár további sikereket kívánt a példaértékű sorozathoz.
PET Kupa – Hetedik alkalommal startol a hulladékderbi a Felső-Tiszán

Augusztus 3. és 11. között ismét vízre szállnak a PET Kupa kalózcsapatai, hogy napokon keresztül gyűjtsék hajóikkal a hulladékot a Tisza Tivadar és Záhony közötti szakaszán – írják közleményükben. Ismert, a résztvevők a csaknem nyolcvan folyamkilométeres távot saját építésű pillepalack-hajókkal teszik meg a csapatok. A szervezők a május végi árhullám után rekord mennyiségű felhalmozódott hulladékra számítanak; naponta várhatóan több tonna, főként műanyag hulladéktól mentesítik a folyót és árterét.
A Felső-Tiszán már hagyományosnak mondható, hosszú folyami hajós versenyen sok a visszatérő: idén a flotta 17 hajóval vág neki a távnak. A versenyt a teljes szakaszon elkísérik a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság hajói, és a Felső-Tisza-Vidéki Búvár és Vízimentő Egyesület motorosai. Az egy hetes hulladékvadászatot idén is a közösségi adományokból és céges támogatásokból létrejött anyahajó, az M.V. PETÉNYI segíti. A folyamatosan fejlesztés alatt álló hulladékgyűjtő hulladékhajó a verseny lelke és közösségi központja: napi kb. két tonna hulladékot gyűjt be a csapatoktól.
A PET Kupa során összeszedett hulladékok körforgásban tartását az esemény szakmai partnere, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége koordinálja. A hulladékok válogatásra és tömörítésre kerülnek, így a megtisztított területekről a még hasznosítható anyagok – az NHKV Zrt. és az ÉAK Nkft. segítségével – a hulladékfeldolgozókhoz kerülnek. A Kupa során a tudományos kutatások és mérések sem szokatlanok: idén a Wessling Hungary Kft. az ártéri erdők talajrétegeiben fogja megvizsgálni a mikroműanyag-tartalmat.
A 7. Tiszai PET Kupa augusztus 3-án az újrahasznosított anyagokból készülő hajók megépítésével indul Tivadarban; a mezőny augusztus 5-én 10:30-kor a tivadari strand mellől rajtol. A napi 10-20 folyamkilométeres vízi távok megtétele után más-más helyszíneken köt ki a flotta. Az esti programok során a Tisza különleges élővilágáról és kulturális kincseiről tartanak előadást, ismeretterjesztő és szórakoztató vetélkedőkkel várják a PET Kalózok az érdeklődőket. Az augusztus 7-i pihenőnapon a vásárosnamény-gergelyiugornyai strandon látogatható meg a PET Kupa legénysége és a kikötött PET-hajóflotta (programok a Kupa honlapján). A PET Kupa átadására és az eredményhirdetésre augusztus 10-én este, Záhonyban kerül sor. Az ünnepi eseményt Day és Hesz Ádám akusztikus koncertje zárja. Az eseményre a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Forrás: PET Kupa közleménye; Fotó: MTI
Gyermeknap 2019Önkormányzatunk jóvoltából ez évben ismét a Nyíregyházi Állatparkba kirándulhattak a gyermekeink ill. szüleik. A választás azért esett e helyre, mert  megyénk egyik nagy büszkesége a park, mely Magyarország második legnagyobb állatbemutatója.
A harminc hektáros területen földrészek fogadják a látogatókat, hogy aki belép végigjárhatja a Földet, megfigyelheti miképp élnek a világ különböző tájain  az állatok. A Zöld Piramis és Ócenárium az Esőerdőházzal keltette fel a legnagyobb érdeklődést.
Mindenki a saját tempójában haladhatott.

A nap zárása a „Mekiben” végződött. Hazafelé még a látottak hatása alatt voltak a gyerekek, nagy öröm, hogy jól sikerül a gyermeknap hiszen „ minden élménnyel több leszel ”.
Az idén is lesz Tiszai PET Kupa

A résztvevők összegyűjtik a folyón sodródó műanyag palackokat.

Hetedik alkalommal rendezik meg az idén megyénkben augusztus 3. és 11. között a Tiszai PET Kupát, amellyel szeretnék felhívni a figyelmet a környezetszennyezésre, a Tisza tisztaságának megőrzésére, a víz minőségének fontosságára.
A végállomás Záhony
A kupa résztvevői a tivadari Diós kempingben augusztus 3-án és 4-én megépítik a hajókat az összegyűjtött PET-palackokból, majd augusztus 5-én elindulnak, hogy a panyolai homoklapály, továbbá Vásárosnamény, Tiszaadony, Tiszamogyorós érintésével augusztus 10-én megérkezzenek Záhonyba. Természetesen az út során összegyűjtik a folyón sodródó műanyag palackokat is.
 
Tivadar település 2019-es európai parlamenti  választási  eredményei
 
Feldolgozottság: 100,00%
 
A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 170 fő.
 
Megjelent 87 (51,18%)
 
Nem szavazott 83 fő (48,82%)
 
Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:0
 
A lebélyegzett szavazólapok száma:87
 
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:0
 
Érvényes szavazólapok száma:87
 
FIDESZ-KDNP         63 (72,41%)           
JOBBIK                     12 (13,79%)           
MSZP-PÁRBESZÉD   4 (4,60%)           
DK                                  3 (3,45%)           
MOMENTUM              2 (2,30%)           
MI HAZÁNK               2 (2,30%)           
MKKP                          1 (1,15%)           
MUNKÁSPÁRT         0 (0,00%)           
LMP                             0 (0,00%)
 Jobb, ha el se dobod!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. “Jobb, ha el se dobod” elnevezéssel szemétgyűjtési akciót szervezett április 29-én. Az országos kezdeményezéshez Tivadar település is csatlakozott.
A közútkezelő számára hatalmas problémát jelent a közutak környezetében felgyülemlett szemét eltávolítása, amely nem titkoltan rengeteg anyagi erőforrást is felemészt. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a legfontosabb a szemetelés megelőzése.
A munkavédelmi oktatást követően szemetes zsákokkal, védőmellénnyel, védőkesztyűvel felszerelkezve településünkről nyolc fő tisztította meg a Tivadar-Gulács ill. Tivadar- Tarpa közötti utak melletti területek és azok környezetét a kommunális hulladékoktól. A sikeres akciót követően a közútkezelő  teherautója azonnal  el is szállította az összegyűjtött hulladékokat.
 
Szilvavirágzás Ünnepe Tivadarban
 

 
Szatmár-Beregben szombat reggelre ünneplőbe öltöztek a szilvafák, bizonyára azért, hogy ártatlan hófehérben várják a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend tagjait, akik épp erre a napra szervezték hagyományos ceremóniájukat, a Szilvavirágzás Ünnepét. A lovagok Tivadarban a Danó portáról indultak a hídfő melletti harangtoronyhoz, onnan pedig a Tisza-hídra, ahol hálát adva az értéket remélhetőleg idén is teremtő természetnek "szent" folyójuk hullámaira bízták a Bereget és Szatmárt szimbolizáló két szilvavirág koszorút. A hagyományok, mint gyökereink megőrzésének nemes eszméjében és feladataiban elmélyedni ezúttal Tiba Zsolt református tiszteletes segítette a lovagokat.
 
Galambos  Béla
Önkormányzatunk a hagyományokhoz híven minden évben köszönti a tivadari hölgyeket a Nemzetközi Nőnap alkalmából.

 
A  Karácsony csodája
„Harang hangja kondul hó taposta tájon,
templomba hívogat havas pusztaságon.
Haragszó hívogat zengő szép zenével,
egybeolvad hangja hívők énekével.”
A keresztyén hagyomány szerint a Karácsony a szeretet, összetartozás, s nem utolsó sorban a család ünnepe.  Szenteste különleges délutánján, kicsiny falunk szolid fényei, a harangszó hívogató hangja templomba invitált bennünket. Akár egy nagy család, hogy együtt ünnepeljük Jézus születését. Istentisztelet után átszellemülve, Tiszteletes asszony igéitől , s a színvonalas ünnep műsortól melyet a gyülekezet tagjai előadásának köszönhettünk.
A közös ünneplés a falu Karácsonyfája alatt folytatódott melyet áthatottak a finom karácsonyi illatok , a forró tea, a forralt bor, a sütőtök, a bejgli, s az ügyes háziasszonyok által felajánlott finomabbnál-finomabb sütemények. Ez év Szentestéje is varázslatos volt hiszen ez a csoda a kedves szavakban, őszinte szívből jövő kívánságban, szerető érzésben érkezik.
S kell ennél nagyobb ajándék ?
Az elkövetkező háromszázhatvanöt napban  ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem az ajándék csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek.
Ez a Karácsony csodája.
Szociális tűzifa 2018
Az idei évben négymilliárd forintot használhattak fel az önkormányzatok a Belügyminisztérium önkormányzati költségvetési fejezetéből szociális tűzifa vásárlására.
A program keretében az ötezernél kisebb lélekszámú települések igényelhették a pluszjuttatást, annak érdekében, hogy ellássák tüzelővel a nehéz körülmények között élő helyi lakosokat.
A idei keretre 2255 település nyújtotta be igényét, ami néhány tucattal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az önkormányzatok saját hatáskörükben osztották szét a tüzelőt.
A települések gondoskodnak arról, hogy legkésőbb 2019. február 15-ig minden rászoruló hozzájusson a fűtőanyaghoz .
Településünk  895.350 Ft  támogatásban részesült, ami harmincnégy család téli tüzelőanyag ellátását segíti.  Önkormányzatunk, rekord idő alatt,  december 7-ig kiszállította   az arra rászoruló családoknak megítélt tűzifa mennyiséget.        
 
Télapó 2018.

 
 

December 9-én családja körében, özv. Molnár Albertnét  köszöntötte  90. születésnapja alkalmából  Danó Sándor Tivadar község polgármestere.

 
Több mint 300 településnek ajándékozott emlékfát a Magyar Turisztikai Ügynökség

A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny 25. jubileumi évének alkalmából a Magyar Turisztikai Ügynökség mind a 324 pályázó településnek egy facsemetét, egy oszlopos gyertyánt és egy emléktáblát ajándékozott.
Az őshonos parkfa karakteres formájú, az ország valamennyi településén telepíthető, a hazai kertkultúrában a XIX. századtól van jelen.
Az emlékfa kiválasztása során több szempontot is figyelembe vettek a kertészek és tájépítészek. Többek között olyan hosszú életű, őshonos eredetű, karakteres fát kerestek, mely az ország valamennyi településén telepíthető, viszonylag gyorsan növekedik, de nem foglal sok helyet és nem igényel speciális fenntartást. Végül a minden szempontból megfelelő gyertyánra esett a választás. Hazánkban a hűvösebb hegyvidéki erdőkben fordul elő, az árnyékot is jól tűri.
A szakemberek ajánlása szerint az emlékfa javasolt elültetésének ideje november eleje, melynek keretében játékra hívjuk a településeket. A játékban úgy vehetnek részt, hogy minél több helyi lakos bevonásával készítsenek közös csoportképet az emlékfával ültetéskor, és ezt küldjék el a viragos@mtu.gov.hu e-mail címre november 30-ig. A legjobb képek közül sorsolással választjuk ki a nyertes települést (további információk hamarosan a facebook-oldalon: facebook.com/viragosmagyarorszag). A játékban beküldött fényképeket közzétesszük a Virágos Magyarország hivatalos Facebook oldalán, és a nyertes település külön elismerésben részesül.
A Virágos Magyarország verseny Szervező Bizottsága szeretettel várja a települések jelentkezését.
Az ajándék csemete, oszlopos gyertyánt a Tisza bemutatóház parkjában november 15-én ültettük el.
 
 
Idősek napja 2018

Az idősebb korosztályra emlékezett településünk önkormányzata november 9-én. Nagy számmal érkeztek a meghívottak a  családias  rendezvényre,  melynek
  a  „ HÁZ AZ  ÉLŐ VÍZHEZ ” Ifjúsági Üdülő  adott helyet. A polgármester köszöntőjét követően a  kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulói szívhez szóló műsorral kedveskedtek. A hangulatot fokozta a debreceni Jazz Five formáció fellépése, akik számos hangszert megszólaltatva, nosztalgia, operett, valamint filmdalokat adtak elő dzsesszes ritmusban. A folytatásban Gacsályi Józsefné házi betegápoló köszöntésére került sor, nyugdíjba vonulása alkalmából. Az ünnepi vacsora elfogyasztása után az est hátralévő részében a  talpalávalót  Bégány Róbert  szolgáltatta. A kellemes hangulatú rendezvény táncmulatsággal zárult.
 
 
Megújult  a Petőfi út  burkolata
 
A belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésére, felújítására és korszerűsítésére nyert pályázati forrásból befejeződött a 78 hrsz. Petőfi út – Szugoly - útburkolatának felújítása.
A beruházás keretében 62 méter hosszan aszfalt 60 m hosszan kőzsarám borítást kapott.  A pályázat 75 % vissza nem térítendő támogatásban részesült, a 25 % önerőt önkormányzatunk biztosította.  Bízunk benne, hogy az új útburkolat a környékbeli lakosok komfortérzetének javulását fogja eredményezni és megkönnyíti közlekedésüket.
Igényes zenei élmény a könyvtárban


2018. október 5-én a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szervezésében és az  Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretein belül településünk könyvtárába látogatott a Jazz Five formáció, akik különböző hangszereket hoztak el, melyekről rövid ismertetőt hallhattak a megjelentek. Természetesen a hangszerek (klarinét, trombita, furulya) meg is szólaltak, és filmslágereket, népdalokat valamint  külföldi slágereket hallhatott magyar szöveggel a közönség Domokosné Mezei Katalin előadásában. Köszönjük a kellemes zenei élményt!
Biztonságosabb lesz a Felső-Tisza vidékén
A tivadari híd és környéke árvízvédelmi szempontból komoly problémaforrásnak számít, a töltések által határolt meder ugyanis a híd és az üdülőterület előtt összeszűkül, ráadásul kanyargóssá is válik, és ez hidraulikailag nagyon kedvezőtlen. Ráadásul a kanyargósság és a szűk hullámtér a híd alatt is megmarad, ami lassítja a víz áramlását, így jelentős a ­szűkület visszaduzzasztó hatása.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) két közös projektje is érinti a Felső-Tiszát, az árvízi biztonságot javító beruházások egyik helyszíne a tivadari híd és környezete, a másik pedig a híd feletti szakasz. Ezt a célt mindkét projekt esetében az árvízvédelmi védvonalak kiépítésével, illetve terhelésük csökkentésével érik el a szakemberek.
Az erről tartott tájékoztatón Gacsályi József, a FETIVIZIG területi képviselője elmondta: a projektek az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával 7, illetve 10 milliárd forintból valósulnak meg.
Árvizek szempontjából ez az egyik legveszélyeztetettebb szakasz, a fő cél így az árvízvédelmi biztonság növelése, az árvízi kockázat csökkentése a térségben élők és javaik védelme érdekében.
Magasítás, szélesítés
– A tivadari híd és környéke árvízi szempontból komoly problémaforrás, a töltések által határolt meder ugyanis a híd és az üdülőterület előtt összeszűkül, ráadásul kanyargóssá is válik, amely hidraulikailag igen kedvezőtlen. A kanyargósság és a szűk hullámtér a híd alatt is megmarad, ami szintén lassítja a víz áramlását, jelentős tehát a szűkület visszaduzzasztó ­hatása. A hullámteret meg kell nyitni, a töltéseket pedig magasítani és szélesíteni is kell.
– A Kisar, Tivadar és Nagyar területén megvalósuló fejlesztéssel az érintett települések nem lesznek földművekkel vagy betonfallal elválasztva a folyótól: a kialakítandó mobilgáttal az itt élők és a folyó kapcsolata továbbra is egységet képez majd. A beruházással a térség árvízvédelmi rendszereinek fejlesztése nagyon fontos állomásához érkezett, jelentősen fog javulni az itt élők árvízi biztonsága. A fejlesztések megvalósítását az új mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági hiánya is indokolja. A töltéseket a Tisza bal partján 7,8 kilométeren, a jobb partján pedig 1,8 kilométeren a hídig fejlesztik.
A másik projekt a Tiszakóródtól Magosligetig tartó szakaszt érinti: 23 kilométer hosszan magasítják meg a töltést, amelyre burkolat kerül, de a beruházás során zsilipeket is átépítenek és a partvédelemre is szánnak forrásokat. Mindkét projekt jövőre zárul le – hangzott el a kisari tájékoztatón.

Amíg pihenünk és napozunk, addig a gépek dolgoznak
2018.08.10 08:37
A Kisart és Tivadart összekötő Tisza-híd kisari oldalán hatalmas gépek partvédelmi munkákat végeznek, ám ez csöppet sem zavarja a fentebb, a tivadari fövenyen strandolólat - © Fotó: Szerző
Kisar, Tivadar – Partvédelmi és gátfelújítási munkálatokat végeznek a Felső-Tisza két partján.
– A mellékelt fotón a látvány nem az, amire most sokan gondolnának: nehogy azt higgye bárki is, hogy az új híd munkálatai kezdődtek meg Kisarnál, a Tiszán.
Nincs rá forrás
Egyelőre ugyanis ismeretlen időre elnapolták a beruházást, mivel négy számjegyű, azaz negyedrendű országutat átvezető hídra nem adnak európai uniós támogatást. Így aztán a hozzávetőleg 8 milliárd forintba kerülő új, a két hídfő arculatát is alaposan megváltoztató acélhíd teljes költségét a magyar költségvetésnek kellene állnia. Erre azonban egyelőre nem várható nemzeti forrás – osztotta meg lapunk kérdésére információit Danó Sándor, Tivadar polgármestere.
A Tisza bal partján elhelyezkedő Kisar községnél a vasbeton híd két oldalán partvédelmi munkákba kezdtek a szakemberek, a tehergépjárműveken érkező köveket helyezi be a töltés víz alatt húzódó alapját megerősítendő a hatalmas lánctalpas munkagép. A Tisza jobb partján fekvő Tivadar fölött is partvédelmi beavatkozás kezdődött el, a vízmérce közelében lévő két sarkantyút újítja és erősíti meg a vízügyi igazgatóság, egészen Tarpától a tivadari hídfőig húzódó gátfelújítási munkák keretében.
Összetorlódik a víz
Először egy fahíd épült Kisar és Tivadar között 1939-ben, de az 1940 telén levonuló jégzajlás teljesen szétrombolta azt. 1942-ben építették fel az új hidat, melyet 1944 őszén felrobbantottak. A mai vasbeton híd 1972-ben épült.
A híd két oldalán élők az elmúlt időszak során sokat szenvedtek a tiszai árvizektől, különösen a mostani híd megépülte után, mivel a híd pillérei miatt összetorlódik a víz, és lelassul a hömpölygő áradat futása.
GB
Megkezdődött a PET Kupa, több tonna szemetet szednek ki a Tiszából
 
 
 
 
Sokszínű Vidék
 
2018. 08. 06. 13:06
 
Évente 12-13 millió tonna műanyag jut a tengerekbe - de a PET Kupának köszönhetően talán egy kicsit kevesebb. Szuper kalózkaland és önkénteskedés a természetvédelem jegyében - ez a PET Kupa, ami ma délelőtt 11 órakor 22 hajóval indult el a Tiszán, idén immár a hatodik alkalommal. A WWF Magyarország PET-hajója, a Vízipanda ismét részt vesz a hulladékderbin, és idén határon átnyúló együttműködéssel emelik egy következő szintre a Tisza megtisztítását: a WWF Ukrajna kollégái is részt vesznek a hulladékgyűjtésben!
 
A 10 napig tartó PET Kupa 2018. augusztus 4-12-ig zajlik 70 folyamkilométeren át, a hajók a Szatmárcseke és Tiszamogyorós közötti szakaszt teszik meg – egy kárpátaljai előfutammal kiegészítve -, miközben a résztvevők összegyűjtik a vízben és az egyes partszakaszokon található rengeteg hulladékot.
 
A PET Kupa célja a Tisza vizének és árterének megtisztítása, valamint a környezettudatos szemléletmód terjesztése. A WWF Magyarország csapata idén is részt vesz a civil kezdeményezésben saját hajójával, a Vízipandával, amely a tavalyihoz képest kicsit más, de hasonlóan tetszetős formában szállt vízre. Ebben az évben ráadásul kibővült a Vízipanda legénysége: a WWF Ukrajna egy kis csapata is csatlakozott a futamhoz!
 
A PET Kupa – ami a folyóvizek védelmére és a helyes hulladékkezelés fontosságára hívja fel a figyelmet a sport, az önkéntesség és a környezettudatosság segítségével – mára nemzetközi jelentőségű környezet- és természetvédelmi projektté nőtte ki magát. A probléma a határokon túlról érkező, sokszor akár ezer tonnát is elérő palackáradat, ami világossá teszi, hogy Magyarországon is hatalmas mennyiségű hulladék folyik át, melynek jelentős része hazánkban reked.
 

 
A műanyagok használata mára elképesztő méreteket öltött, és európai szinten is mindössze 30 százalékát hasznosítjuk újra, miközben globális szinten percenként mintegy egymillió műanyag palackot vásárolunk.
 
Kína után Európa a második legnagyobb műanyag-előállító évi közel 60 millió tonna műanyaggal, melynek közel fele, 27 millió tonna válik hulladékká. Tengereinkben már 150 millió tonna műanyag hulladék úszik, amelyhez évi 12-13 millió tonnányi ömlik hozzá. A műanyagok súlyosan veszélyeztetik a tengeri élővilágot, továbbá bekerülnek a táplálékláncba, így az emberek tányérjára is visszajutnak.
 
A műanyaghulladék az elmúlt néhány évtized alatt globális problémává nőtte ki magát és mára az éghajlatváltozáshoz hasonló krízishelyzethez vezetett. Minden kezdeményezésnek helye van, amely ezen a helyzeten próbál javítani. A PET Kupa egyike a legkreatívabb hazai kezdeményezéseknek, amely megmutatja, hogy együtt képesek vagyunk már egy hét alatt rengeteget tenni, és több tonna hulladéktól megszabadítani második legnagyobb folyónkat
 
– mondta Antal Alexa, a WWF Magyarország kommunikációs vezetője.

MTI Fotó: Balázs Attila
 
Uniós támogatásból fejlődnek a strandjaink
2018.07.9
Szabolcs-Szatmár-Bereg – Ahogy arról korábban már beszámoltunk, négy uniós pályázat segítségével több mint 4 milliárd forintot fordítanak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai kínálatának fejlesztésére. Ennek részeként elkezdődik a térség legjelentősebb szabadstrandjainak a fejlesztése.
– Az 1,3 milliárdos szatmár-beregi projektből a gergelyiugornyai Tisza-part és üdülőövezet fejlesztésére 161 millió forint jut – összegzett Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere, majd hozzátette: nagy értékű sport, játék, bútor és szabad­idős eszközbeszerzéssel az egész partszakaszt korszerűsítik, játszótér is várja majd a gyerekeket.
A fejlesztési támogatásnak természetesen örülnek az érintett településvezetők is, akiket a részletekről kérdeztünk.
– Két pályázatot is nyertünk a Tisza-part fejlesztéséhez – nyugtázta Danó Sándor, Tivadar polgármestere, majd részletezte: – Úgynevezett egylapátos kenukikötő lettünk, ehhez kaptunk 14,5 millió forintot. A homokpad felső végén szabvány méretű móló épült, ami azért hiánypótló, mert amikor magas a folyó víz­állása, akkor is ki lehet kötni. Amíg ez nem volt, előfordult, hogy combig érő iszapban közlekedtek a túrázók. A móló mellett megújult a közel negyven éve átadott illemhely is. A másik pályázaton 21 millió forinthoz jutott a tivadari önkormányzat, a projektet három esztendőn belül kell megvalósítani. Ennek keretében korszerűbbé válik a leamortizálódott recepciós épület, szilárd burkolatú rézsűlejáró készül a homokpad végénél, így a trélerekkel egészen a Tiszáig tolathatnak. Emellett plázst alakítunk ki a homokpaddal párhuzamosan, ami minden bizonnyal még jobban vonzza majd a látogatókat – említette Danó Sándor, hozzátéve, hogy a tivadari szabadstrandot az idén is az önkormányzat működteti, és mindenki ingyenesen használhatja.
– A vízitúra-útvonalak fejlesztéséből nem marad ki az ibrányi Tisza-part, már csak a táj szépsége miatt sem. A Magyar Kajak Kenu Szövetség Felső-Tiszára eső beruházásai között erre a szakaszra – főként eszközök beszerzésére – 19 millió forintot költenek. Öltözők, vizesblokkok, két konténer, műanyag stégek kerülnek a partszakaszra, a túrázók kenukat bérelhetnek majd – mondta el Ibrány alpolgármestere, Trencsényi Imre. A város régi táborhelyét a terület- és településfejlesztési operatív programból újítják meg. Az önkormányzat már korábban is szerette volna régi népszerűségéhez méltó, táborozható állapotban látni a terepet. A 47 milliós forrásból, a következő vakációra rendbe rakják az udvart, filagóriával bővítik, az épület egyes részeit felújítják, szociális blokkokat építenek.
Kiváló minőség
– Nem lehet ráismerni a tiszalöki szabadstrandra, az idei szezonra megújult a teljes üdülő övezet, és a hozzá tartozó infrastruktúra – mondta el lapunknak Gömze Sándor, Tiszalök polgármestere. Fenntartható turisztikai fejlesztés címen, összesen 234 millió forint uniós támogatást nyert az önkormányzat aktív és ökoturisztikai fejlesztésekre. – A mesterséges öblözet 2,4 hektáros vízfelülete fürdésre csalogató, az ÁNTSZ kiválóra minősítette a víz tisztaságát. Mintegy 40 kamionnyi homok került a vízpartra, a hullámtérre mobil építményeket helyeztek ki, új szociális blokkok, egy 74 négyzetméteres mobil konyha és büfé szolgálja ki a vendégeket. A területen egy 350 négyzetméteres műanyag padlózatú rendezvénysátrat szereltünk fel, ahol esős időben is meg lehet tartani a nagyobb rendezvényeket – sorolta a turisztikai fejlesztés elemeit a polgármester. – A Kenyérgyári-holtág horgászhelyeit komfortosabbá tettük, mobil építményekkel, szociális blokkokkal, egy kisebb és egy nagyobb úszóstéges kikötőn lehet megpihenni. A holtágra telepített kamerák képe a település új környezetvédelmi oktatóközpontjában figyelhető, a természetvédelmi bemutatóház valójában egy oktatóközpont lesz, ahol lehetőség nyílik tanév közben az iskolás gyerekek, és kiránduló csoportok számára környezetvédelmi oktatási programok lebonyolítására.
Étterem is épül
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi vezetőként nyújtott be pályázatot, melyben 16 szervezet turisztikai desztinációt alakít, és együttes turisztikai csomagként kívánja fejleszteni a Szatmár és Beregi térséget.
– Az 1,3 milliárdos projektből a Gergelyiugornya Tisza-part és üdülőövezet fejlesztésére 161 millió forint jut – összegzett Filep Sándor. Vásárosnamény polgármestere a beruházásokkal kapcsolatban elmondta: étterem, nyilvános illemhely, zuhanyzó, csomagmegőrző, játszóház, BringaLak – kerékpárparkoló, -kölcsönző, információs pult épül.
– Egy kihasználatlan faházból közösségi házat alakítunk ki, ahol képzéseket, tréningeket, közösségfejlesztő, kulturális programokat szervezünk. Nagy értékű sport, játék, bútor és szabadidős eszközbeszerzéssel az egész partszakaszt korszerűsítjük, játszótér is várja majd a gyerekeket – sorolta a városvezető, az önerőt nem igénylő fejlesztésről.
Parkoló, játszótér és szociális blokk
A dombrádi Tisza-parton komplex fejlesztés várható, ami elsősorban a funkcióbővítést, valamint a terület infrastrukturális és szolgáltatási hiányosságainak csökkentését célozza. Minderre – az önrésszel együtt – közel 100 millió forintot fordít a város önkormányzata. – Az aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket támogató pályázati forrásból 96 millió forintot nyertünk. A pályázat keretében egy 27 férőhelyes parkoló, illetve három korcsoportos játszótér, szociális blokk és kölcsönzőház épül, ahol kerékpárt és kajakot kölcsönözhetnek majd a turisták, s jut majd pénz egy mobilszínpad beszerzésére is – mondta Kozmáné Kasza Veronika, Dombrád polgármestere.      KM
Kárpátaljai Falusi Vendégfogadók minősítőinek képzése Tivadarban
2018. július 13.
A beregszászi Falusi Vendégfogadó képzés sikeres lezárása után a Kárpátaljai Turisztikai Tanács fontosnak tartotta a már évek óta dédelgetett tervének megvalósítását, hogy a kárpátaljai falusi turizmus szállásai ugyanolyan minősítésen essenek át, mint a hazai szállások és a kapott védjegy ugyan úgy szolgálja a turisták érdekét, mint bárhol Európában.
Nagyban növeli egy –egy szálláshely iránti bizalmat az a tény, ha nem csak a házigazda mondja a szállás honlapján, hogy kiváló a szállás és szolgáltatás, hanem a szállás rendelkezik ugyanolyan paraméterek által minősítve és védjeggyel ellátva mit a hazai falusi kínálat.
A régi szoros szakmai együttműködést kihasználva a Turisztikai Tanács a Falusi Turizmus Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szervezetével együttműködve június közepén elkezdte a kárpátaljai minősítők felkészítését. Az elméleti felkészítést követően Dr. Hanusz Árpád a megyei szervezet elnökének a szervezésében 2018. július 12-13-án Danó Sándorné és Körösi Miklósné megyei minősítők közreműködésével 2 napos gyakorlati felkészítést tartottak Tivadaron. A próba minősítések és a szakmai tapasztalatok átadásában nagy segítséget nyújtott a Danó –Porta, a Szatmárikum Vendégház, és a Kuruc Vendégház. Ezek a már minősített védjegyes vendégházaink biztosították azt a helyszint ahol, a leendő minősítők olyan tapasztalatra tettek szert, ami biztosítékul szolgál a kárpátaljai vendégházak sikeres minősítéséhez.
A gyakorlati felkészítés során a leendő minősítők megismerték azokat a szempontokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a minősítő nagy biztossággal tudja megállapítani, hogy az adott vendégház milyen napraforgós minősítést kapjon.
A Kárpátaljai Turisztikai Tanács elnöke Mester András elégedett volt a felkészítéssel és sikeresnek tartotta a két napos gyakorlati munkát. Bízik abban, hogy ha a kárpátaljai falusi szállások is minősítve lesznek, növekedni fog a turistákban a bizalom és ezzel együtt a falusi turizmus szállásait igénybe vevő turisták száma is.

Virágzik a Tisza Tivadarnál 2018.június  17.

 
Az Univerzum rejtelmei
2018. június 5-én a Bátorligeti Gemini Csillagász Egyesület két oszlopos tagja – Lakatos Márton és Alesenszki Roland - látogatott el településünkre a Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtár szervezésében. A tivadari és a kisari óvodás gyerekeket kalauzolták a csillagok világába, az éjszakai égbolt látványosságairól vetítettek csodálatos képeket, megismerkedhettek a lurkók a távcsővel, a bolygókkal. Köszönjük szépen az érdekes, ismeretterjesztő előadásokat!


Gyermeknap 2018
Minden év május vége június eleje környékén minden figyelmünk, szeretetünk a gyermekekre irányul, de nem csak most, hisz egész életünk során védelmezzük őket, egyengetjük útjaikat, segítjük nyiladozó értelmüket és támogatjuk szárnyaik bontogatását. Ha mi írhatnánk sorsuk könyvét, csupa jót, kedveset írnánk bele, hogy jól érezzék magukat benne.

Ehhez járult hozzá a Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtár szervezésében hozzánk látogató  Molnár Orsi műsora, mely vidám, zenés, önfeledt kikapcsolódást nyújtott mind a gyerekek, mind a szülők, nagyszülők és testvéreknek egyaránt.

A közel egy órás műsor alatt nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is kikapcsolódhattak.

A program végeztével a gyerekek átvehették az önkormányzat ajándéktáskáját, melyben a játékok mellett finomabbnál finomabb édességek is helyet kaptak.
Nagy nap virradt Tivadarra
Újabb hétmilliárd forintot fordítanak megyénkben az árvízi biztonság növelésére: a fejlesztéssel a Tisza bal partján a Kisar–Nagyar, míg a jobb partján a Tivadar–Tarpa közötti szakaszon csökken az árvízi elöntések kockázata.
"Mobilgát alkalmazásával úgy garantáljuk a biztonságot, hogy nem választjuk el a településeket a folyótól.” Bodnár Gáspár
A projekt nyitórendezvényét Kisarban, a Szatmár-Beregi Natúrpark látogatóközpontjában tartották csütörtökön.
Rövidebb, de magasabb árvizek
– Nagyon fontos állomásához érkezett a Felső–Tisza-vidék árvízvédelmi rendszereinek fejlesztése – szögezte le bevezetőül Bodnár Gáspár. – Tivadarnál a hullámtér szélessége mindössze egyharmada az átlagosnak, e szűkület visszaduzzasztó hatása jelentős, a híd környékén gyakran jelentkeznek árvízi problémák. Az elmúlt huszonöt évben tíz rendkívüli árvíz volt a térségünkben; ilyenekre bármikor számítanunk kell, ezért fontos, hogy az építkezések a megfelelő ütemben haladjanak – fogalmazott a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) igazgatója. – Ez a projekt két új elemet is tartalmaz: áthelyezzük a töltéseket – ezáltal teret adunk folyónak –, és mobilgát alkalmazásával úgy garantáljuk a biztonságot, hogy nem választjuk el betonfallal, földművekkel a településeket a folyótól – tette hozzá Bodnár Gáspár.
– Magyarország árvízi kitettsége jóval átlag fölötti: az ország területének egyharmada, 2,3 millió lakosa érintett – ezt már Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese mondta, megadva a választ arra a felvetésre, hogy mi indokolja az elmúlt évtized kiemelt árvízvédelmi fejlesztéseit.
– Határainkon túl, a Tisza felső vízgyűjtőjén új töltések épültek, csökkent az ártér tározókapacitása, aminek eredményeképpen hazánkban rövidebb, de magasabb árvizekre kell számítanunk, s a 2013-as rekordok is nyilvánvalóvá tették a mértékadó árvízszintek (MÁSZ) elavultságát. Minderre a töltésmagasítás, a tározóépítés jelent megoldást, s vissza kell adni a feltöltődés, építkezés miatt lecsökkent teret az árvíznek – taglalta Láng István, aki végül kitért a kockázatot jelentő tivadari híd kérdésére is. – Folyamatosan lobbizunk az átépítés miatt, amit nem lehet európai uniós forrásból finanszírozni, ugyanis egy négy számjegyű út vezet át rajta.
A projekt és a kivitelezés részleteiről Dajka István, a FETIVIZIG árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályvezetője beszélt.
– A fejlesztés Kisar, Nagyar és Tivadar közigazgatási területén valósul meg, védőhatása azonban sokkal nagyobb területen érvényesül, s mérsékli majd a védelmi költségeket is. Tivadarnál 191 centiméterrel magasabb az új MÁSZ, ennek ellensúlyozására a bal parton 7,8, a jobb parton 1,8 kilométeren fejlesztjük a töltéseket, 300 ezer köbméter föld felhasználásával.
– Nagyon fontos állomásához érkezett a Felső–Tisza-vidék árvízvédelmi rendszereinek fejlesztése – szögezte le bevezetőül Bodnár Gáspár. – Tivadarnál a hullámtér szélessége mindössze egyharmada az átlagosnak, e szűkület visszaduzzasztó hatása jelentős, a híd környékén gyakran jelentkeznek árvízi problémák. Az elmúlt huszonöt évben tíz rendkívüli árvíz volt a térségünkben; ilyenekre bármikor számítanunk kell, ezért fontos, hogy az építkezések a megfelelő ütemben haladjanak – fogalmazott a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) igazgatója. – Ez a projekt két új elemet is tartalmaz: áthelyezzük a töltéseket – ezáltal teret adunk folyónak –, és mobilgát alkalmazásával úgy garantáljuk a biztonságot, hogy nem választjuk el betonfallal, földművekkel a településeket a folyótól – tette hozzá Bodnár Gáspár.
Amíg áll a híd…
– A projektben szerepel még négy partvédelmi mű rekonstrukciója, két gátőrház, illetve védelmi központ korszerűsítése és egy új árvízvédelmi raktár építése Kisarban – taglalta a szakember, aki szakaszvédelem-vezetőként épp itt küzdött a 2001-es árvízzel. – Amíg ez a híd áll, a 2001-es szint esetén komoly beavatkozásra lenne szükség, nem elegendő a töltésépítés – zárta előadását Dajka István.
Kárpátaljára viszik a falusi turizmus lángját

Leendő falusi Vendéglátók tanulmányútja Szatmárban és Beregben!
A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, a Falusi Turizmus Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Szervezete és a Budapesti Gazdasági Egyetem „Jó gyakorlat a falusi turizmusban” című tanfolyamot indított Beregszászban április 13-án a kárpátaljai falusi vendégfogadók számára. Az elméleti képzésnek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. A gyakorlati foglalkozások Mezőgecsén és Visken voltak
A magyar kormány anyagi támogatásával, megindított tanfolyam hallgatói széles körű elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek. Az elméleti oktatást a Budapesti Gazdasági Egyetem tanárai tartották, akik olyan magyarországi tananyagok megismertetésével járultak hozzá a leendő vendégfogadók képzéséhez, amelyek hozzásegítik a majdani vendéglátókat ahhoz, hogy vendégeik a kárpátaljai látogatás után maradéktalanul elégedetten, a mielőbbi visszatérés szándékával utazzanak el Kárpátaljáról
Ennek a programnak a szerves részét képezte Dr. Hanusz Árpád a Budapesti Gazdasági Egyetem tanárának a szervezésében megvalósult tapasztalatcsere látogatás, ahol a tanfolyam hallgatói Bereg és Szatmár nevezetességeit és minősített falusi vendégfogadóit keresték fel és ismerkedtek meg a programszervezés és a minőségi vendégfogadás feltételeivel.
A tanulmányút programjában szerepelt Tivadar három vendégházának felkeresése valamint a Szatmár Beregi Natúrpark Kisari látogató központjának a megtekintése. Ellátogattak a tanfolyami hallgatók a Szatmárcsekei csónak fejfás temetőbe és Kölcsey sírjához.
Penyigén a helyi termékek turizmusban betöltött szerepével ismerkedtek meg a Lekvárdában és nézték meg az önkormányzat programjában a falu új fóliasátras termékeit.
Író-olvasó találkozó
 
2018. május 9-én településünk könyvtárába látogatott a Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtár szervezésében Telegdi Ágnes írónő. Az Ő tollából született meg az Ó, azok a csodálatos állatok könyvsorozat, mely könyvekhez saját maga fotózta az illusztrációnak szánt madarakat, emlősöket. Az írónő az író-olvasó találkozón kedvenc állatos történeteit mesélte el a „főszereplő” madarak szemszögéből, fényképekkel, madárhangokkal tarkítva. A gyerekek érdeklődve, csendben hallgatták a mesét, és lelkesen válaszoltak az írónő által feltett kérdésekre.
Anyák napja 2018
 
Településünk önkormányzata Anyák napi gálaműsorra hívta az édesanyákat május 6-án a Móricz Zsigmond Művelődési ház szervezésében Fehérgyarmatra. A fergeteges hangulatról Oszvald Marika Jászay Mari- és Kossuth díjas művésznő, Udvarhelyi Boglárka énekművész és négy táncos gondoskodott.
 
Hálát adtak a Tiszának a pálinkalovagok
 
2018.04.07.
 
 
Tudják, honnan jött a nemtudom.
A szatmár-beregi pálinka lovagok ezért köszönik meg minden évben a Tiszának, - Szatmár és Bereg nevében - egy-egy szilva virág koszorúnak a folyó habjaira helyezésével, hogy hajdanán ideszállította a Kárpátokból azoknak a szilvafáknak a magjait, amelyet a folyó ezen a tájon árterében elterített, s belőlük idővel kialakulhattak azok a dzsungel szilvások, amelyek évről-évre megtermik a hungarikum szatmári szilvapálinkánk páratlan alapanyagát. A Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend hagyományaihoz híven Tivadarban a Danó portán, illetve ezúttal az ékszerdoboz kis beregi falu harangtornyánál, majd a Bereget Szatmárral összekötő Tisza-hídon tartotta meg Rácz Róbert kisvarsányi református lelkész segítségével igazán bensőséges hangulatban a Szilvavirágzás Ünnepét.
Falukarácsony  2017


Több mint kétezer önkormányzat nyert a tüzelőanyag-pályázaton

A Belügyminisztérium által meghirdetett szociálistüzelőanyag-pályázaton 2255 önkormányzat nyert, nekik 2018. február 15-éig kell kiszállítaniuk a tüzelőanyagot - mondta a tárca önkormányzati államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.
Pogácsás Tibor felidézte: a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához a költségvetés idén is hárommilliárd forint támogatást biztosított, azonban a minisztériumi, fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként összesen négymilliárd forint állt rendelkezésre a programra.
A támogatásra ötezer lakosúnál kisebb települések pályázhattak. Az elbírálásnál előnyben részesítették azokat az önkormányzatokat, amelyek 25 köbméternél kevesebbet igényeltek, az ennél nagyobb igényeknél a lakosságszámot és a költségvetési lehetőségeket figyelembe véve arányosítottak, de minden pályázó kapott pénzt. A hátrányos helyzetű térségekben lévő önkormányzatoknak nem kell önrészt fizetniük, a többinek pedig köbméterenként ezer forint plusz áfa önrészt kell biztosítania.
Az idei pályázaton a Belügyminisztérium által készített összefoglaló szerint idén valamivel kevesebb pályázat érkezett, mint tavaly, összesen 2255 önkormányzat pályázott, az igényelt támogatás pedig 6,1 milliárd forint volt.
Keménylombos tűzifa vásárlására 2023 önkormányzat nyert el támogatást 3,5 milliárd forint értékben, lágylombos tűzifa vásárlására pedig 32 önkormányzat 76,9 millió forintot. A nyertes önkormányzatoknak a tűzifát a kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól kell megvásárolniuk.
Pogácsás Tibor kiemelte: a támogatás érdemi segítséget jelent az önkormányzatoknak, hogy a téli időszakban a legrászorultabbaknak, legelesettebbeknek, a krízishelyzetben lévőknek téli tüzelőanyagot tudjanak biztosítani. Megjegyezte: a pályázatok elbírálásáról szóló döntés hamar megszületett, így még a tél beállta előtt lehetőségük van az önkormányzatoknak a tűzifa megvásárlására és kiszállítására.
Önkormányzatunk 742.950  Ft támogatásban részesült, amely 39 erdei m3 tűzifa megvásárlásához elegendő. Ez a mennyiség több mint a tavalyi. Az arra rászoruló családok még  a Karácsonyi ünnepek előtt, hozzájuthattak a tűzifa mennyiséghez.

Ünnepi ráhangoló a Mandalával

Már-már feledésbe merült dallamok fültanúi lehetett a tivadari közönség. Köszönhetjük ezt a Mandala dalszínház jelenlévő professzionális művészeinek. A közelgő ünnepek alkalmával karácsonyi dallamok is előkerültek a „tarsolyból” melyben a gyermekek is közreműködhettek.
Köszönet a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szervezőinek, hogy lehetővé tették e tartalmas délelőttöt.
Mikulás 2017

„ Fehér szakállú, kedves Mikulás, de szeretnék találkozni teveled „
A hegyekben élő jóságos, öreg télapó a tivadari gyermekekhez is időben érkezett,  ( levelet sem kellett írniuk ). Mint minden évben rénszarvasok híján, két gyönyörű fehér ló húzta kocsin érkezett, mely tele volt rakva sok-sok csomaggal. A hóesés és a patkódobogás még titokzatosabbá tették ezt a szép estét.
Téli este, holdas este,
halkan hull a hó.
Téli este, holdas este,
siklik egy szánkó.

Itt egy ablak, ott egy ablak,
halkan kinyílik.
Kis cipőbe, nagy cipőbe,
ajándék hullik.

Másnap a sok gyermek arca
csupa ragyogó.
Vígan mondják: "Itt járt a jó
öreg Télapó!"
Tivadar is kolbászolt Szamoskéren (képgaléria)


Idősek Napja 2017

 

A hagyományokhoz híven 2017. november 24-én került megrendezésre az Idősek napi megemlékezés településünkön. A meghívott és megjelent vendégeket a polgármester úr köszöntötte beszédével, melyben az idős kor kihívásairól, szépségeiről emlékezett meg. Az est további részében kicsiny falunk óvodásai és a kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola  tanulói adtak szívhez szóló verses és zenei betétekkel tarkított műsort. A műsorfolyam közepette, eleget téve a meghívásnak, ellátogatott hozzánk Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő úr is, aki szintén köszöntötte szép korú lakosainkat. A gyerekek után sztárvendégeink következtek, Tóth Éva és Leblanc Győző, akik operetteket, valamint nosztalgia nótákat  énekeltek a közönség nagy örömére. A kulturális műsorok után a vacsora került szervírozásra, melyre  a tivadari háziasszonyok finom süteményei tették fel a koronát. Az est további részében a jó hangulatról Bégány Róbert gondoskodott.A KÁRPÁTALJAI MAGYAR FÉRFIAK ELHURCOLÁSÁRA EMLÉKEZTEK SZOLYVÁN
MTI
Gyászünnepséggel, emléktáblák avatásával és koszorúzással emlékeztek meg Kárpátalja magyar férfilakosságának 1944 novemberi, szovjet lágerekbe történt elhurcolásáról szombaton Szolyván, a 73 évvel ezelőtt deportáltak egykori gyűjtőtáborának helyén létesített emlékparkban.
Az emlékünnepségen mondott beszédében Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára arra emlékeztetett, hogy a magyarság 1944-45-ös tragédiájáról évtizedeken át még csak beszélni sem volt szabad, rendszerváltásra volt szükség ahhoz, hogy a hallgatás falát sikerüljön áttörni. Számos közösség, köztük a kárpátaljai magyarok is elérkezettnek látták az időt, hogy megemlékezzenek az áldozatokról – tette hozzá. Megköszönte a kárpátaljai magyaroknak a bátor helytállásukat, azt, hogy amikor tehették, nem hallgattak tovább a magyar nemzet egyik legnagyobb tragédiájáról, s összefogásukkal utat mutattak az anyaországnak is, létrehozták a szolyvai emlékparkot, amely az elmúlt két évtizedben a kárpátaljai magyarság leghangsúlyosabb közösségi helyszínévé nőtte ki magát.
A helyettes államtitkár kifejtette: azért, hogy a gulágot megjárt magyarok története ne maradjon befejezetlen, a magyar kormány 2015-ben útjára indította a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévét, amelynek a programjaiba 250 Kárpát-medencei település kapcsolódott be.
A politikus kiemelte: 73 három évvel ezelőtt ezen a napon olyan emberek váltak egy pusztító rendszer áldozataivá, akiknek nem volt más bűnük, mint a nemzeti hovatartozásuk. „A legkevesebb, amivel emléküknek tartozunk, hogy kimondjuk: nem tűrjük el, hogy ma Európában bárkit nemzetiségi hovatartozása, magyarsága miatt megbélyegezzenek. Kimondjuk azt, hogy nem engedünk a magyar közösségeket megillető jogokból semmilyen visszalépést, legyen az emberi, politikai, nyelvhasználati vagy éppen oktatási jog” – hangsúlyozta. Megjegyezte: ebben a küzdelemben a kárpátaljai magyar és a Kárpát-medencei magyar közösség mindig számíthat az anyaországra, a magyar kormányra.
„A sztálini terrort elszenvedettek embertelen körülmények között tanúsított szilárd helytállása intsen minket arra, hogy bátran fel merjünk szólalni a nemzetünk tagjait érő igazságtalanságok ellen. Erre tegyünk ma fogadalmat, amikor az emlékezés koszorúit elhelyezzük az ártatlan áldozatok emlékművénél” – zárta emlékező beszédét Szilágyi Péter.

Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés) első elnökhelyettese a 73 évvel ezelőtt elhurcolt ártatlan kárpátaljai magyar férfiak és németek szenvedéseit felidézve arra emlékeztetett, hogy velük szemben a szovjet hatóságok a kollektív bűnösség elvét alkalmazták. Rossz jelnek nevezte, hogy a magát jogállamnak deklaráló Ukrajna ma az új oktatási törvény elfogadásával jogtiprást követ el. „Mi, kárpátaljai magyarok azt követeljük, hogy Ukrajna legyen demokratikus jogállam, biztosítsa a nemzetiségi kisebbségek jelenleg meglévő jogait”- hangsúlyozta a többi között.
Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója sajnálatos tragédiának nevezte az 1944 novemberében a kárpátaljai magyarokkal és németekkel történt igazságtalanságot. Az ártatlan áldozatok emlékét örökre meg kell őrizni – mondta. Emlékeztetett arra, hogy Kárpátalján évszázadok óta békében élnek együtt a különböző nemzetiségek, s ezt a békét meg kell őrizni, mert csak közösen építhető a jövő.
Tilki Attila fideszes országgyűlési képviselő köszönetét fejezte ki azért, hogy a Szolyvai Emlékpark Bizottság az emléknapon felavatott 22 emléktáblán örökítette meg a magyarországi Csonka-Bereg 23 településéről és a szlovákiai Ung-vidék 17 községéből elhurcolt 1768, illetve 199 áldozat nevét. Ezáltal a beregi és az Ung-vidéki települések lakói is emlékezni tudnak arra, hogy sorsuk egybeforrt kárpátaljai testvéreikével – mutatott rá egyebek mellett.

Legény Zsolt MSZP-s országgyűlési képviselő arra emlékeztetett, hogy a november hónap számos tragédiát hozott a magyarságra. Kiemelte: az 1944 őszén történtek nemcsak a kárpátaljai magyarok számára jelentenek tragédiát, hanem az egész nemzet számára is fájdalmasak, az akkor ejtett seb máig nem gyógyult be. Ugyanakkor büszkeségre is okot ad a megemlékezés, „hiszen főhajtásunkkal olyan magyarokra emlékezünk, akik bátor, a haláltól sem félő emberek voltak” – mondta, hozzáfűzve, hogy véráldozatuk nem volt hiábavaló, mert hozzájárultak ahhoz, hogy ma is él a magyar szó és a magyar szellem a Kárpátok alatt.
Gyüre Csaba, a Jobbik országgyűlési képviselője beszédében azt hangsúlyozta, hogy akiket 1944 őszén elvittek, soha nem fogott fegyvert, soha nem harcolt semmilyen hatalom ellen, csupán egy bűne volt, hogy magyarnak vagy németnek született. Nemcsak Kárpátalját érte ez a gyász, hanem a teljes magyarságot és a németséget a Kárpát-medencében – húzta alá. Amikor erre emlékezünk, akkor összefogunk, és azt mondjuk, hogy ez nem fordulhat elő még egyszer az életben – mondta, kiemelve: „mi nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni, nem akarjuk, hogy úgy nőjenek fel a gyermekeink, unokáink, hogy félniük kelljen itt, a saját hazájukban.”
„Akkor sem szabad félnünk, ha bizonyos soviniszta szervezetek ma meg akarnak félemlíteni minket, nem szabad félnünk kiállni a jogaink mellett, a magyar anyanyelvű oktatás mellett, hiszen mi, magyarok, a Kárpát-medencében mindannyian összetartozunk” – mondta befejezésül a honatya.
Az emlékünnepség zárásaként ökumenikus szertartás keretében felavatták az emlékpark újabb 22 emléktábláját, és megkoszorúzták az áldozatok emlékművét.

Tivadar hősi halottai:

Ábrány Miklós, Aranyos Bertalan, Balla Ferenc, Belánszki Bertalan, Csapó Árpád, Csapó Sándor, Csapó Zsigmond, Danó Bertalan, Dobos Albert, Dobos Dániel, Dobos István, Dobos Pál, Gacsályi Tivadar, Gergely Sándor, Gönczi József, Grácsin József, Hetei Béla, Kollman Gyula, Kovács Gyula, Péter Kálmán, Péter Menyhért, Rácz-Vekerdi Sándor, Sellár Bertalan, Szabó Bertalan, Szabó Lajos, Szécsi Dezső, Vincze Gábor, Vincze István, Vincze Menyhért, Vincze Miklós, Zeke Lajos.

Görömbő Kompánia
mesébe szőtt tánc- táncba szőtt mese

2017. október 4-én szerdán településünkre látogatott -  a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szervezésében – a Görömbő Kompánia társulat. A fellépéseik témája valahogy mindig kötődik a tánchoz, a népi hangszerekhez. A mi kis településünkre egy tekerőt (nyenyerét) és egy kecsebőrdudát hoztak magukkal, melyeket a mesébe szőtt táncos jeleneteknél szólaltattak meg.


A mese a szüret témakörét ölelte fel, melyet a mesélő székelyföldi dialektusban adott elő. A  király aranyfürtű szőlejét kellett a csősznek megőrizni, aki ezért természetesen elnyerte méltó jutalmát.

A történet végére az összes jelen levő iskolás és felnőtt együtt ropta a táncot a szereplőkkel.
A társulat alapítója, Horti Zoltán, elmondta, hogy céljuk a gyermekek élményszintű megismertetése a néptánccal, a népi hagyománnyal, és a mese iránti szeretetük megszilárdítása interaktív eszközökkel.
Szinte lehetetlen házat, vagy telket vásárolni Tivadaron
Tivadarban nem hogy eladó ház, de még üres telek sincs, mert amelyiket el akarják adni, azt szinte azonnal meg is vásárolják – mondta el a Kelet-Magyarország napilap megkeresésére  Danó Sándor, a település polgármestere.
– A többi szatmár-beregi településsel ellentétben itt nemhogy csökken a lakosság létszáma, sokkal inkább növekszik. A közelmúltban négy család is hozzánk költözött Fehérgyarmatról, ugyanis a házak többségét elsősorban lakhatás céljára veszik a fiatal, gyermekes házasok, s nem üdülőnek. Távolabb élők ritkábban jönnek ide, nem igazán lehet messziről rendben tartani egy ingatlant.

Az üdülőterületen egyébként sok az eladó nyaraló, elsősorban az idősebb családok igyekeznek megszabadulni az egykor oly kedvelt pihenőhelytől. Évente 2-3 gazdára is talál, s többségében fiatalok érdeklődnek utánuk. Valamikor a szabadstrandunk miatt épült ki az üdülőterület, mert nem csak szép ez a partszakasz, de rendkívül biztonságos is, a vízminőség pedig kiváló.

Sajnos van néhány földre épült, elöregedett nyaralónk, háromnak püspökladányi a tulajdonosa, aki jó ha évente egyszer rájuk néz, még a környezetüket is mi kaszáljuk – mondta el Danó Sándor.


„  Pusztán hatan  ” – az időskorúak biztonságáért

 

2017. június 21-én a Faluházban elhelyezésre került egy életnagyságú rendőr-makett, mely a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és a keleti régió további öt megyei rendőr-főkapitánysága „Pusztán hatan – hat megye rendőrségi összefogása az alföldi időskorúak biztonságáért” címmel sikeresen elnyert, a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázat első lépcsőfokaként foglalta el helyét. A makett zsebeiben hasznos, bűnmegelőzési tanácsokat tartalmazó szóróanyagok kaptak helyet.

A programban résztvevő kistelepülések központilag (a KSH adatai alapján) kerültek kijelölésre, közöttük a mi községünk is.

A pályázat célja a kis lélekszámú településeken élő idős lakossághoz a lehető legtöbb bűnmegelőzési információ eljuttatása, mely elősegíti az áldozattá válás megelőzését és egyben a sérelmükre elkövetett bűncselekmények számának visszaszorítását.

A projekttel kapcsolatos feladatokat megyénkben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság koordinálja.„Tivadar település hősi halottainak emléket állító

I. Világháborús emlékmű helyreállítása”

2017.június 10.

Tivadar Község Önkormányzata 2016. október 25. napján nyújtotta be a Tivadar település hősi halottainak emléket állító I. Világháborús emlékmű helyreállítását célzó pályázatát.

A millennium alkalmából a 2000. évben az Önkormányzat az I. és II. Világháborúban hősi halált halt tivadari lakosoknak emléket állító Millenniumi Emlékoszlopot állított, majd az I. és II. Világháborúban elesettek nevét tartalmazó Világháborús Emlékmű átadására 2001. évben került sor.

Az elmúlt 16 évben mind a tölgyfából készült emlékoszlop, mind az emlékmű jelentős állagromlást szenvedett. A márványból készült emlékkönyv tisztítása, és ismételt feliratozása, valamint az emlékhelyet körülvevő térburkolat megújítása 2016. évben megtörtént.

Jelen pályázat elnyerésével Tivadar Önkormányzata lehetőséget kapott arra, hogy a gombák, a szürkepenész és egyéb kártevők által jelentősen megrongált emlékoszlop helyett új oszlopot állítson. A szobor elkészítésére a PGB Képző- és Iparművészeti Bt.-vel, 914.400.- Ft. összegben kötött vállalkozási szerződést. Az emlékoszlop újrafaragását Heinrich Schorno, svájci, de Fehérgyarmaton élő fafaragó művész keze munkáját dicséri.

Az elkészült emlékoszlop alapja 130 x 130 x 130 cm betonréteg, amely az alapban elhelyezett fémhüvellyel, a földfelszín felett álló, és talapzatként szolgáló terméskőbe bevezetve biztosítja az oszlop stabilitását. Maga a szobortest 350 cm magas, 50 cm átmérőjű, tölgyfából faragott darab, amelynek csúcsán a 100 cm szélességű turulmadár helyezkedik el. Az oszlopon a vidékre jellemző motívumokon kívül az ország címere és a „Millennium 2000 Tivadar” felirat található.

A megújult emlékhely, a bátorság és tisztelet szimbólumaként, méltóképpen állít emléket Tivadar hősi halottainak.

Megújult a harangtorony 2017. 06.01.
 

A 2011-ben épült  harangtorony faszerkezetének színét az időjárás viszonyok kifehérítették, ezért állagmegóvása szempontjából  újrafestése vált szükségessé. A felújítást alpinista közreműködésével közmunkásaink végezték.

Mese a bátor nyuszikról


2017. május 26-án településünkre érkezett a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szervezésében a Vidám Vándorok Társulat, hogy egy zenés, interaktív meseelőadással szórakoztassa a rendezvényen megjelent ovisokat, pedagógusaikat és a szülőket.

A „Mese a bátor nyuszikról” című előadás a szeretet erejéről szólt, hiszen a bátor nyuszika félelmet nem ismerve szabadította ki testvérét a farkas fogságából. A gyerekek együtt kiabálták a varázsigét  annak érdekében, hogy mindez sikerüljön a kis hősnek.

A gyerekek tekintete elárulta, hogy igen is a mesékre, varázslatra szükségünk van a mai rohanó világban.

Köszönjük a művészeknek a csodás délutánt.


Lovas turizmus a Felső-Tisza vidéken

2017.május 23.

Évek óta külföldi lovasok, többek között angolok, írek, németek, svájciak, kedvelt helyszíne a túralovaglásban a páratlan szépségű Felső-Tisza, a Szatmár-Beregi táj, illetve  annak gasztronómiája.   A vendégek természetközegben, optimális környezetben, kiváló talajon tehetik meg a kitűzött kilométereket. Azonban még mindig gondot jelent a lovak megfelelő elszállásolása ill. infrastruktúrája.  Élve a közelgő pályázati lehetőségekkel, önkormányzatunk célul tűzte ki, hogy e téren is fejlesztést kíván megvalósítani.

Májusban svájci lovasok  kis csapata pihenőt tart  a tivadari harangtoronynál, aztán irány a kitűzött cél.


Anyák napja 2017

Május 7-én Fehérgyarmatra, ANYÁK NAPI OPERETT GÁLA előadásra hívta meg önkormányzatunk a tivadari édesanyákat. A teltházas előadás óriási sikert aratott.
Start közmunkaprogram 2017.

2017. évben 18 fővel indult a Start munkaprogram; 5 fő a belvíz-elvezetési projektben, 10 fő a mezőgazdasági utak karbantartása projektben folytatja, a már korábbi években megkezdett feladatokat.
Az önkormányzatnál korábban indult hasonló programok során jelentős eredményeket sikerült elérni a belvíz okozta problémák megszüntetésében, megakadályozásában, de nagyon fontos a már elért eredmények fenntartása. A 2017. évben tervezett munkálatok összesen 27200m2-en folynak majd; a munkatervben meghatározott feladatok: kaszálás, cserjeirtás, bozót- és aprónövény-irtás, áteresz-tisztítás, parkosítás, virágosítás. A 2017.03.01.-2018.02.28. időszakban megvalósuló belvíz-elvezetési program teljes költségvetése: 6.080.486.- Ft, ebből a bérköltség: 5.429.880- Ft, a dologi költség: 418.447.- Ft, melyet kis értékű tárgyi eszköz és üzemanyag beszerzésére kíván fordítani Önkormányzatunk.
Mezőgazdasági földutak karbantartására 2013., 2014.,2015. és 2016 években is nyújtottunk be pályázatot és nyertünk is el pályázati forrást. A foglalkoztatás keretében jelentősen javult az önkormányzati utak állapota, ugyanakkor a folyamatos karbantartás elengedhetetlen a már kialakított állapot fenntartásához. A tervezett munkálatok összesen: 109400m2-en folynak majd, elsősorban cserje- és bozótirtást illetve kátyúzási feladatokat fognak a közfoglalkoztatottak végezni.
A mezőgazdasági utak karbantartás program összköltségvetése: 13.300.811.- Ft, ebből a bérköltség 11.193.096.- Ft, a dologi költség 2.107.715.- Ft.
A két program összköltségvetése: 19.381.297.-


Jeges ár vonult le Tivadarnál 2017.02.07.

Az elmúlt napok enyhébb és csapadékosabb időjárása következtében jelentős vízszintemelkedés kezdődött a Tiszán, melynek hatására a korábban kialakult jégpáncél sok helyen feltöredezett, jégtorlaszok is kialakultak.
A Tisza felső, kárpátaljai szakasza már apad, a jég döntő része levonult, a jeges ár nem veszélyeztette az üdülőterület épületeit. A folyó 2017. február 7-én 528 cm –es szinten tetőzött Tivadarnál .A következő napokban fokozatos lehűlés várható, mely segít a kialakult helyzet javulásában.


A Magyar Vakond fejleszti a tiszai gátat Tivadarnál


A Felső-Tisza partján fekvő település térségében megerősítik és szilárd burkolattal látják el a töltést, megújulnak a folyószabályozási létesítmények.

Kihirdették az Országos Vízügyi Főigazgatóság beruházásában Tivadar térségét fejlesztő árvízvédelmi közbeszerzés eredményét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település közelében a jobb- és bal parti elsőrendű árvízvédelmi vonal komplex fejlesztését a Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. végzi el. A tiszakécskei cég mellett a Colas Alterra Zrt., az A-Híd Zrt., a KÖTIVIÉP' Kft. és a Magyar Bau Holding Zrt. tett még ajánlatot.

A hirdetmény szerint a nettó 4,8 milliárd forint értékű beruházás célja a védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, valamint terhelésük csökkentése.

A kivitelező feladata többek közt:  árvízvédelmi töltéserősítés, bizonyos szakaszokon a töltés áthelyezése  a töltéskorona szilárd burkolattal való ellátása összesen 10 kilométeren  folyószabályozási létesítmények rekonstrukciója (tivadari és kisari gátőrház korszerűsítése, kisari gátőrháznál új árvízvédelmi raktár építése, partbiztosítás).

A projekt feltételezi a tivadari híd átépítését, a töltésfejlesztési munkákkal párhuzamosan. Amennyiben erre nem kerül sor, az árvízvédelmi szakasz védelmi tervébe be kell építeni a híd környéki szakasz árvízvédekezésének speciális feladatait.

Szamoskéri Kolbászoláson jártunk


SZUPERGYORS INTERNETET KAPNAK A SZATMÁR-BEREGI FALVAK

Egymilliárd forint értékű informatikai-távközlési beruházás valósul meg a Digitális Magyarország program részeként Fehérgyarmat környékén, ahol optikaikábel-gerinchálózatot építenek ki.
A fejlesztés a szatmári kistérség 41 települését hozza a mostaninál kedvezőbb helyzetbe. Az érintett helységekben ugyanis 2018 végéig 160 kilométer hosszú kábelhálózatot alakítanak ki, ezzel csaknem tízezer háztartás számára válik elérhetővé a szupergyors internet. A beruházás a digitális televíziós és telefonszolgáltatási lehetőséget is garantálja majd a helyieknek.
A fejlesztés nyertes pályázója, a SzamosNet Kft. ügyvezetője, Fenyvesi Tibor a távirati irodának azt mondta: több olyan szatmári kistelepülésen is el lehet majd érni a széles sávú internetet, ahol jelenleg egyetlen távközlési társaság sem kínál ilyen szolgáltatást. A beruházást a Széchenyi 2020 program 855,96 millió forintos támogatásával valósítják meg. A fejlesztés alapkövét december 9-én helyezték el Fehérgyarmaton, ahol egy irodát is nyit majd a kivitelező cég.
Érdemes felidézni, hogy a Digitális Magyarország program 2015-ben indult. Az elképzelések szerint 2018 végéig pályázati támogatással az ország egymillió háztartásában teremtik meg a szupergyors, másodpercenként legalább harminc megabit sebességű internetszolgáltatás elérését.

Szenteste Tivadarban


Mikulás járt Tivadarban


Az idősebb korosztályt ünnepeltük 2016.november 19.
Már évek óta hagyomány Tivadaron, hogy november közepén köszöntjük a helyi időseket.
A település  polgármestere az időskort méltató szavakkal nyitotta meg az ünnepséget, majd a Kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola diákjai és felkészítő tanáraik szívhez szóló verses és zenés műsorral köszöntötték a település szépkorú lakóit. Az iskolások után az ovisok műsora következett, mely vidámságot és mosolyt csalt a hallgatóság arcára. A műsorfolyam lezárásaként  Balogh Gábor a Nyíregyházi Móricz  Zsigmond Színház népszerű előadója sanzon- és operett slágerekkel szórakoztatta a vendégeket. Az estnek helyet adó  „Ház az élő vízhez” Református Ifjúsági Üdülő munkatársai  húslevest csigatésztával és petrezselymes burgonyát  többféle hússal szervíroztak az ünnepelteknek, majd a tivadari hölgyek által készített házi süteményeket kínáltak. Az ünnepség és a vacsora végén táncos mulatság zárta az estet.

A csodák tivadari udvara mesejátékkal várja a kicsiket
Bár december 2-3-án esedékes a program, érdemes időben jelentkezniük az érdeklődőknek.

TIVADAR . Mese nincs: ez a valóság! Mármint az, hogy gőzerővel szervezi a Szatmárikum Házai, Értékmegőrző és Fejlesztő Egyesület és a BIO-SZIL Nonprofit Kft. a decemberi programot – a tivadari önkormányzat hathatós közreműködésével.
Közös összefogással – Úgy teljes a kép, ha megjegyzem:
a Csodák Udvara interaktív mesejáték megvalósításában együttműködő partnerként a Tarpai Kuruc Lovasegyesület, a tarpai önkormányzat, több magánszemély, vállalkozás, diák és önkéntes működik közre – újságolta Danó Sándor, Tivadar polgármestere. Tivadar névnapján hozzáfűzte:
– A Télapó szánjai december 2-3-án a Kisar–Látogatóközpont előtti parkolóból indulnak a Csodák Udvarába, melynek az Információs Ökoházunk ad otthont. A kisari parkolóban a gyerekek és kísérőik, szüleik találkoznak a Fogtündérrel és a Télapó manóival is, akik jelmezbe öltözve kísérik a szánokat az interaktív
mesejáték helyszínére. Lehet jelentkezni A nagy érdeklődéssel várt programra a jegyeket november 27-éig lehet megvásárolni a helyszínen (Tivadar, Petőfi
u. 18.). Az is járható út, ha valaki a szatmarikum@gmail.com e-mail-címre küld elektronikus levelet, amire visszaigazolást kap a szervezőktől.

EU-s pályázatokat nyert az MKKSZ
Eldőlt, hogy konzorcium vezetőként 800 millió forintból fejlesztheti az Alsó-Tisza, a Körösök és a Felső-Tisza vízitúra útvonalait a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ), ezzel kapcsolatban tett bejelentést Révész Máriusz az M1 aktuális csatornán. Szintén Európai Uniós forrásokból a mellékfolyók, vagyis a Bodrog, a Bódva és az Öreg-Túr vízitúra útvonalait is fejleszteni fogják, így először észak-kelet Magyarországon jöhet majd létre egységes vízitúra-rendszer.
Az MKKSZ és a Kormánybiztosság közös vízitúráján vesz részt Révész Máriusz, akit júniusban nevezetek ki „a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős” kormánybiztosnak. A politikus fél távnál, Sárospatakon megállva nyilatkozott az M1-nek turisztikai fejlesztésekre kiírt Európai Uniós pályázatok végeredményéről.

„A kormány eltökélt a turizmus feltételeinek javításában, EU-s forrásokból most 10 milliárd forint jut az ötféle jármód (gyalogos-, kerékpáros-, lovas-, vitorlás- és vízi turizmus) összehangolására. Külön öröm a vízitúrázók számára, hogy eddig két pályázatról született pozitív döntés, ezek pedig éppen nekik kedveznek. A Felső-, és az Alsó-Tisza valamint a Körösök mentén 30 megállóhely fog korszerűsödni, de a következő években a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel együttműködve további megállópontok fejlesztését tervezzük. Az utóbbi évtizedekben ilyen fejlesztés nem volt, másfél-két éven belül mindenki tapasztalni fogja ezeknek eredményeit. Bízom benne, hogy sokan kapnak majd kedvet a vízitúrázáshoz, így valós természet közeli élményekhez juthat a most felnövő generáció” – mondta Révész Máriusz.   

A turisztikai fejlesztésekre kiírt GINOP-pályázatok (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) közül tehát elsőként az MKKSZ által benyújtott az Alsó-Tiszára és a Körösökre, valamint a a Felső-Tiszára vonatkozó pályázatok kerültek pozitív elbírálásra, a 30 megállóhely fejlesztésére 800 millió forintot ítéltek oda. Az MKKSZ a vízitúra útvonalak mentén működő önkormányzatokkal és egyesületekkel együttműködve pályázott. Az aktív vízitúra-hálózat kialakításának célja, hogy a szabadidő hasznos eltöltéseként minél többen járják a vizeket, legyenek edzettebbek, egészségesebbek, és közben ismerjék meg Magyarország történelmi, kulturális és természeti szépségeit.

Az elnyert támogatásokból a hazai vízitúrázás új fejlődési szakaszba léphet. Az élénkülő vízi-turizmusnak köszönhetően pedig a Tisza-menti településeken működő szálláshelyek és az egyéb szolgáltatást nyújtó helyi vállalkozások is plusz bevételekhez juthatnak, így az önkormányzatok bevételei is nőnek majd.

Tivadarban a fejlesztés tárgyát képező épület a Tisza partjának közelében lévő, 80-as években épült, lábakra állított közösségi WC-épület. Eredeti funkciója az évek folyamán nem változott, feladata az idelátogató turisták számára közösségi illemhely biztosítása. A beruházás során az épület teljes felújítása van tervben, komolyabb átépítés nélkül, illetve környezetének közösségi célú fejlesztését utcabútorok lehelyezésével, sétány murvás burkolásával, csónaktároló és stég kiépítésével.


A fejlesztésekből a Tisza úgynevezett ráhordó hálózatait jelentő kisebb folyók, a Bodrog, a Bódva és az Öreg-Túr megállóhelyei sem maradnak majd ki. Ezekre a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatai biztosíthatják majd a forrást. Az összehangolt fejlesztések eredményeként először észak-kelet-Magyarországon jöhet létre egységes vízitúra-hálózat a következő években.


Könnyűfém-szerkezetű tároló építése
Önkormányzatunk a 2016/2017-es közmunkaprogram mezőgazdasági utak karbantartása projektjében – többek között – egy könnyűfém-szerkezetű tároló építésére pályázott. Az 60 m2 alapterületű építmény elkészült, melynek nagyon fontos szerepe van, a korábbi években beszerzett nagyértékű eszközök (kistraktor pótkocsival, talajmaró, tárcsás borona, tolólap, adapter stb.) biztonságos tárolásában, másrészt az állagmegóvásban is jelentős szerepe van, mivel a zárt helyen lévő értékek nincsenek kitéve az időjárás viszontagságainak.
A tároló épület megépítésére az Önkormányzat csak az anyagbeszerzéshez kapott támogatást, az épület kivitelezése saját erőből, illetve a közfoglalkoztatott dolgozók közreműködésével történt.
A munkálatok során a tárolóhoz vezető út térkövezése és zúzott kővel borítása megtörtént, a további tervek között szerepel a telek körüli kerítés megépítése, továbbá egyéb pályázati lehetőségek kihasználása.


Virágosan látják a jövőt – Nyírbogdány is versenyben a legvirágosabb település címért   
Huszonharmadszor írták ki az országos környezetszépítő versenyt, s mit szépítsük: volt már, hogy többen jelentkeztek a Virágos Magyarországért vetélkedőre megyénkből. Hazai viszonylatban közel háromszázan neveztek, Szabolcs-Szatmár-Beregből viszont csak hat település neve szerepel a listán.


– Bevallom, meglepődtem, amikor böngésztem a nevezőket. Tavaly dupla annyian próbáltak szerencsét a megyéből. Amióta polgármester vagyok, mi minden évben megmérettetjük magunkat – újságolta Danó Sándor, Tivadar vezetője. – Fontosnak tartottam, hogy ezúttal is benevezzünk, mert a frontvonalban ott kell lenni! A közterületeink az idén is virágban gazdagon pompáznak, bízom benne, hogy ezt nagyra tartja majd a zsűri.

Nyírbogdány az elmúlt évi mozgalomban olyan eredményt ért el, miáltal több száz darab cserjét, egy- és többnyári virágot kaptak ajándékba, melyet nemrég ültették ki a közhasznú munkások.

– A beregi emberek is nagy becsben tartják a virágokat, s aki a virágot szereti… Jelentkeztünk, és már azt is sikerként könyveljük el, ha a városunkba érkezőknek örömet szerzünk a puszta látvánnyal – említette Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere.

Az értékelők a nyár folyamán személyesen keresik fel a benevezett településeket, és a helyszínbejárások után nevezik meg a verseny kiírói 2016 legvirágosabb városát és falvát, amelyek 2017-ben képviselhetik Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén.

Tavaly Balatongyörök arany-, Siófok pedig ezüstérmet nyert, és a legszebb főtér különdíját is elhozta. Ebben az évben Mosonmagyaróvár és Dunakiliti készül a kontinentális összevetésre.

Veszprémben a legaktívabbak

A turisztikai régiók közül Budapestről és környékéről 32, Nyugat-Dunántúlról 50, Közép-Dunántúlról 28, Balatonról 29, Dél-Dunántúlról 43, Észak-Magyarországról 36, Észak-Alföldről 26, Dél-Alföldről 30, míg a Tisza-tavi régióból 7 nevezés érkezett a Virágos Magyarországért versenyre. A legtöbben (25) Veszprém megyéből jelentkeztek.

Megyei nevezők
•50 ezer lakos felett: Nyíregyháza
•50 ezer főig: Fehérgyarmat, Vásárosnamény
•2 ezer főig: Nyírbogdány, Tímár, Tivadar, Vámosoroszi
Forrás: viragosmagyarorszag.itthon.hu
Tivadars Község Önkormányzata

Elérhetőségeink:
           Cím: 4921 Tivadar ,  Petőfi u. 24.
            Tel: (45) 702-261, (20) 325-7537  
            Fax: (45) 702-375
            Email:
           
tivadar@szamospart.hu

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz